Externa kommunikationskanaler vid SLU

Senast ändrad: 10 april 2024

Vid SLU finns många externa kanaler att använda för dig som är kommunikatör. De vanligaste är nyheter och kalenderhändelser på externwebben, kompletterade med pressutskick eller inlägg på sociala medier. Material med längre hållbarhet än en nyhet kan du publicera i SLU:s kunskapsbank.

Har du något som du vill kommunicera externt? Vilka vill du nå och vad vill du uppnå? Fundera på det först, och se därefter vilken/vilka kanaler som kan passa bäst för ditt syfte. 

Externa kanaler – en översikt

 1. Externa webbnyheter, Skapa nyhetsflöde . Webbredaktionen ger råd till dig som innehar den administrativa rollen webbpublicering.
 2. Pressmeddelanden. I de fall som en nyhet ses som särskilt intressant kan ett pressmeddelande vara befogat. Kommunikationsavdelningens pressansvariga kan hjälpa till med att bedöma, skriva, redigera och publicera.
 3. Extern kalenderhändelse, Skapa webbkalendarium. Webbredaktionen ger råd till dig som innehar den administrativa rollen webbpublicering.
 4. Kunskapsbanksartiklar som visas både på SLU:s och på din enhets startsida. Webbredaktionen ger råd till dig som innehar den administrativa rollen webbpublicering.
 5. Wikipedia. Du som är doktorand, forskare, analytiker eller kanske emeriterad kan med din kunskap bidra till att andra får lära något nytt, eller få fördjupad insikt i ett ämne.
 6. Din verksamhets startsida. Här kan du lista nyheter, kalenderhändelser och kunskapsbankssidor som rör din specifika målgrupp. Webbredaktionen ger råd till dig som innehar den administrativa rollen webbpublicering.
 7. Sociala medier. Kommunikationsavdelningen ger råd om och behörigheter till SLU:s offentliga kanaler. Strategi och policy är under utarbetande.
  SLU:s facebook-sida och Instagramkonto
  SLU:s engelska facebook-sida
  SLU:s LinkedIn-sida
  SLU:s YouTube-kanal
 8. Bloggar på SLU, (stycke om bloggar i Wordpress på sidan Interna kommunikationskanaler).
 9. Nyhetsbrev. Till specifika målgrupper. Ansvarig på kommunikationsavdelningen ger stöd och råd.
 10. Externa evenemang, mässor etc. 
 11. Science Centers. SLU är med och bidrar till verksamheten på Baltic Sea Science Center på Skansen. Målgrupp allmänhet och gymnasielever. Ta kontakt om du vill veta mer.
 12. Tryckta kanaler. I olika verksamheter vid SLU ges det fortfarande ut några tryckta tidningar, faktablad m.m. som går ut till specifika målgrupper. Läs på sidan Publicerat vid SLU vilka de är.
 13. Annonsering. t.ex. Google Ads och digital annonsering. Kontakta some@slu.se
 14. SLU Play Syftet med SLU Play-tjänsten är att tillgängliggöra videomaterial som kan vara av intresse såväl internt på SLU (AD-behörighetsstyrt), som externt, såsom studentrekrytering, högtider, livesändningar, föreläsningar, forskning, miljöanalys etc. Läs om tjänsten på denna sida.

Ofta behövs även intern kommunikation, t.ex. vid ett evenemang på någon av våra orter, se sidan Interna kommunikationskanaler