Vår medarbetaridé

Senast ändrad: 04 april 2023

Medarbetare vid SLU

 • ser sin egen roll och sitt uppdrag i relation till SLU som helhet
 • känner till och bidrar till SLU:s vision och verksamhetsidé
 • tar ansvar för sina beslut och handlingar
 • är lojala med överenskommelser och fattade beslut
 • fokuserar på lösningar och möjligheter snarare än problem
 • är öppna för och bidrar till nya idéer, förändring och utveckling
 • är medmänniskor som ser, bryr sig om och hjälper varandra
 • bemöter andra människor respektfullt och bejakar olikhet
 • är ärliga och vågar ge varandra rak och konstruktiv återkoppling
 • är bra på att samarbeta och vara delaktiga i en gemenskap
 • bidrar aktivt till trivsel och god stämning på sin arbetsplats.

Policy för ledarskap

SLU har också en policy för ledarskap (ledaridén). Den beskriver det grundläggande synsätt på ledarskap som SLU:s ledning (rektor och ledningsråd) vill ska känneteckna ledarskapet vid SLU.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen