Skyltning vid SLU

Senast ändrad: 19 februari 2024

Skyltningen på SLU:s områden ska hjälpa besökare, medarbetare och studenter att hitta rätt men även skapa en känsla av ett sammanhållet campus. Skyltningen ska kännas igen oavsett var i landet på SLU man befinner sig och bidra till ett gemensamt SLU. Skyltarna ska utformas med god tillgänglighet.

Montaget visar omslaget till SLU:s manual för extern skyltning samt några skyltexempel ur den.

Utvändig skyltning

SLU:s skyltmanual för utvändig skyltning omfattar informationsskyltar, hänvisningsskyltar, bekräftelseskyltar och fasadskyltar. I den finns även anvisningar för utformning, placering med mera.


Montage med omslaget till SLU:s manual för invändig skyltning tillsammans med några skyltexempel.

Invändig skyltning

SLU:s skyltmanual för invändig skyltning omfattar husregister, trapphusskyltar, våningsregister, rumsskylt, vägledande skylt samt symbolskyltar. I den finns även anvisningar för materia, utformning, montering med mera.

Rumsskyltar

Rumskyltarna har en plexiglasskiva bakom vilken du kan sticka in ett papper med namn, titel och ev bild. Formatet är 120 mm bred och 60 mm hög. 

  • Grafisk service hjälper till med utskrifter av rumsskyltar på särskilda förperforerade vita papper för skyltsystemet med grå baksida. 
  • Vill du skriva ut din namnskylt själv kan du ladda ner en wordmall för det här.

Fakta:

Beställning, tillverkning och uppsättning av skyltar

  • Yttre skyltning: Vid behov av uppdatering eller förändring av yttre skyltning, exempelvis vid flytt och namnbyten, kontakta närmsta lokala serviceorganisation. De bistår med beställning, tillverkning och uppsättning av skyltar. Kostnaden för uppdateringen debiteras beställaren.
  • Inre skyltning: Vid behov av uppdatering eller förändring av inre skyltning, kontakta även här närmaste lokala serviceorganisation.