Undertextning

Senast ändrad: 01 mars 2023

På den här sidan finns information om hur du beställer undertextning samt instruktioner för dig som själv skriver undertexter.

Om du undertextar själv

Undertextning av rörlig bild kan vara utmanande: när det flyter på är det ingen som märker den, men står något ut blir läsningen hackig och tittaren kan ha svårt att hänga med. Här får du några praktiska tips om du själv skriver undertexter.

Längd och tid

Radlängd

 • Max 2 rader
 • 37–42 tecken (inklusive blanksteg) per rad

Tid i bild

 • 1 kort rad: 1,5–2 sek
 • 1 hel rad: 3 sek
 • 2 hela rader: 5–6 sek

Undertexter ligger i textblock som får bestå av max 2 textrader. En textrad får som mest innehålla 42 tecken (inklusive blanksteg). Detta är för att texten ska få plats i bild och för att tittaren ska hinna läsa allt.

Beroende på längden behöver ett textblock ligga i bild upp till 6 sekunder. Består blocket av en enda, kortare rad kan det räcka med 2 sekunder.

Format

Text som inte ryms i ett block. Dela upp den på flera och använd så kallat fortsättningsstreck:

Texten är för lång för att rymmas
på två rader och fortsätter därför–

–i ett annat block.

Använd inte ellips ( … ). I engelska undertexter används inget fortsättningsstreck. Låt aldrig ett textblock löpa över ett scenbyte.

Justering. För svenska är praxis att undertexterna är vänsterställda, i undantagsfall centrerade. För engelska undertexter är istället centrerade texter praxis.

Avstavning. Avstava inte ord som inte ryms på en rad. Flytta istället hela ordet till raden efter.

Radfall. För att inte belasta ögonen för mycket bör den övre raden vara kortare än den nedre:

Fel:
Den här meningen är för lång för
att få plats på en rad.

Rätt:
Den här meningen är för 
lång för att få plats på en rad.

Obs att meningen ovan bara är för att illustrera radfall. Radbrytningen ska alltid ska göras där det är naturligt och inte mitt i en fras.

Språk

Komprimera texten så mycket det går. Använd till exempel kortare ord om möjligt, och stryk det som inte är nödvändigt.

Om du undertextar något där den som pratar är i närbild stor del av tiden har du mindre frihet att välja andra ord, eftersom undertexten inte bör avvika från munrörelserna alltför mycket.

Förkortningar

Det kan vara frestande att använda förkortningar i undertextning, men de försämrar ofta läsbarheten. Om det finns plats, skriv ut förkortningar som till exempel och bland annat. Om inte, överväg att ta bort dem då de ofta är utfyllnadsord.

Den SLU-specifika förkortningen EMA bör alltid skrivas ut: environmental assessment.

Symboler och siffror

 • Skriv ut symboler i ord: 70 euro, 10 procent.
 • Skriv tal med bokstäver till och med tolv.
 • Skriv datum enligt mönstret 1 maj 2020.
 • Förkorta inte månadsnamnen (okt, nov, etc.).
 • Skriv klockslag med kolon: 08:07, 22:35.
 • Timhänvisningar behöver inget kolon: 8­–17.

Tystnad och bakgrundsljud

Det är viktigt att markera längre tystnader och bakgrundsljud om de är relevanta för att förstå klippet. Ibland kan musik täcka dialog, till exempel mellan en grupp människor. Då är det viktigt att markera att det inte hörs vad personerna i fråga säger.

Tystnad och bakgrundsljud kan markeras med parentes, till exempel så här: (ohörbar dialog)

Tidsåtgång

Hur lång tid tar det att undertexta ett filmklipp? Det beror förstås på innehållet, men räkna med att det tar 5-10 gånger filmens längd. 

Automatisk undertextning

Språklagen kräver att myndigheter använder ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. SLU:s egen språkpolicy har hög språklig kvalitet som en central del.

Kvaliteten på automatgenererade undertexter är normalt för låg för att uppfylla dessa krav. En dålig undertext är inte till hjälp för tittaren och ger inte något bra intryck av SLU som myndighet.

Om du använder automatisk undertextning behöver resultatet därför granskas för att säkerställa kvaliteten. Det är den person/enhet som är upphov till inspelat material som ansvarar för undertexternas kvalitet.

Beställa undertextning och transkribering

Undertextning och transkribering är tjänster som kan avropas från det statliga ramavtalet för språktjänster. Den avropsmetod som används är förnyad konkurrensutsättning, som innebär att du ber alla fyra ramavtalsleverantörer om en offert och sedan väljer en av dem.

Använd gärna Kammarkollegiets avopsformulär som finns under Länkar nedan när du ber om offert. Du kan också skicka ett vanligt mejl, se då till att följande information finns med:

 • När du behöver textningen och när leverantören får det material som ska textas.
 • När du senast behöver offerten.
 • Beskrivning av materialet - omfattning i tid, ämnesområde, hur många talare etc.
 • Vilka kriterier du baserar ditt val av leverantör på, t.ex. om snabb leverans är viktigare än priset.

Ramavtalsleverantörer

När du fått offerterna och valt en leverantör informerar du samtliga, även de som inte får uppdraget. Kom ihåg att bekräfta beställningen med en inköpsorder från Proceedo.

Leverantörer för översättning av undertexter mellan svenska och engelska samt undertextning på engelska:

Leverantörer för undertextning på svenska:

Undertextformat

Undertexter kan levereras som en .srt- eller .vtt-fil. Det går även att avropa voiceover med röstskådespelare.

Transkriberingsnivåer

Transkribering kan beställas i tre nivåer:

 • allmänspråklig transkribering (talet omvandlas till ”skriftspråk”, lämpligt för t.ex. föreläsningar)
 • bastranskribering (talet transkriberas ordagrant men sådant som utfyllnadsord utelämnas)
 • exakt transkribering (även utfyllnadsord, upprepningar etc. tas med).