Undertextning

Senast ändrad: 17 februari 2021

Undertextning av rörlig bild kan vara utmanande: när det flyter på är det ingen som märker den, men står något ut blir läsningen hackig och tittaren kan ha svårt att hänga med. På den här sidan finns en kort guide till vad du bör tänka på när du undertextar.

Längd och tid på undertexter

Längd

 • Max 2 rader
 • 37–42 tecken (inklusive blanksteg)

Tid i bild

 • 1 kort rad: 1,5–2 sek
 • 1 hel rad: 3 sek
 • 2 hela rader: 5–6 sek

Undertexter ligger i textblock som får bestå av max 2 textrader. En textrad får som mest innehålla 42 tecken (inklusive blanksteg). Detta är för att texten ska få plats i bild och för att tittaren ska hinna läsa allt.

Beroende på längden behöver ett textblock ligga i bild upp till 6 sekunder. Består blocket av en enda, kortare rad kan det räcka med 2 sekunder.

Format

Text som inte ryms i ett block. Dela upp den på flera och använd så kallat fortsättningsstreck:

Texten är för lång för att rymmas
på två rader och fortsätter därför–

–i ett annat block.

Använd inte ellips ( … ). I engelska undertexter används inget fortsättningsstreck. Låt aldrig ett textblock löpa över ett scenbyte.

Justering. För svenska är praxis att undertexterna är vänsterställda, i undantagsfall centrerade. För engelska undertexter är istället centrerade texter praxis.

Avstavning. Avstava inte ord som inte ryms på en rad. Flytta istället hela ordet till raden efter.

Radfall. För att inte belasta ögonen för mycket bör den övre raden vara kortare än den nedre:

Fel:
Den här meningen är för lång för
att få plats på en rad.

Rätt:
Den här meningen är för
lång för att få plats på en rad.

Språk

Komprimera texten så mycket det går. Använd till exempel kortare ord om möjligt, och stryk det som inte är nödvändigt.

Om du undertextar något där den som pratar är i närbild stor del av tiden har du mindre frihet att välja andra ord, eftersom undertexten inte bör avvika från munrörelserna alltför mycket.

Förkortningar

Det kan vara frestande att använda förkortningar i undertextning, men de försämrar ofta läsbarheten. Om det finns plats, skriv ut förkortningar som till exempel och bland annat. Om inte, överväg att ta bort dem då de ofta är utfyllnadsord.

Den SLU-specifika förkortningen EMA bör alltid skrivas ut: environmental assessment.

Symboler och siffror

 • Skriv ut symboler i ord: 70 euro, 10 procent.
 • Skriv tal med bokstäver till och med tolv.
 • Skriv datum enligt mönstret 1 maj 2020.
 • Förkorta inte månadsnamnen (okt, nov, etc.).
 • Skriv klockslag med kolon: 08:07, 22:35.
 • Timhänvisningar behöver inget kolon: 8­–17.

Tidsåtgång

Hur lång tid tar det att undertexta ett filmklipp? Det beror förstås på innehållet, men räkna med att det tar 5-10 gånger filmens längd. 

Tystnad och bakgrundsljud

Det är viktigt att markera längre tystnader och bakgrundsljud om de är relevanta för att förstå klippet. Ibland kan musik täcka dialog, till exempel mellan en grupp människor. Då är det viktigt att markera att det inte hörs vad personerna i fråga säger.

Tystnad och bakgrundsljud kan markeras med parentes, till exempel så här: (ohörbar dialog)