Så använder du certifieringsmärkningar

Senast ändrad: 19 februari 2024

Certifieringar kan utföras för både produkter och organisationer. Certifieringsmärken kopplar an till hela SLU som universitet, inte en särskild produkt eller tjänst. Produktcertifikat har egna bestämmelser för hur och när de får tillämpas och är kopplat till en särskild produkt. Använd dem gärna när du presenterar SLU. Här ser du hur du ska göra.

Det gäller att vara uppmärksam på vilken sorts certifiering du ska använda när du kommunicerar, så att det inte blir missvisande. Certifieringsmärken som ISO14001 eller PRME kopplar an till hela SLU som universitet, inte en särskild produkt eller tjänst. Produktcertifikat som Svanenmärkning och FSC-märkning har egna bestämmelser för hur och när de får tillämpas och är kopplade till en särskild produkt, ofta fysisk sådan. T ex broschyrer, möbler, ryggsäck, kläder eller liknande.

Certifieringsmärken för SLU

För organisationscertifikat gäller att SLU uppfyller krav som ställs inom vissa standarder. Certifieringsmärkena för SLU kopplar an till hela SLU som universitet, inte till en särskild produkt eller tjänst.

Fördelar med certifieringsmärken är att de ger en kvalitetsstämpel. De innebär en garanti som inger trygghet och ökar förtroendet för SLU och är också en konkurrensfördel.

Att använda certifieringsmärken tillsammans med SLU:s logotyp

  • Certifieringsmärken för SLU får användas vid presentation av SLU och i marknadsföringsmaterial som till exempel broschyrer.
  • Märkningen ska ske i anslutning till SLU:s logotyp så att det tydligt framgår att det är SLU som certifierat. Certifieringsmärket kan ändras till lämplig storlek men märket får inte vara större än SLU:s egen logotyp.
  • Märkningen får inte användas så att det kan ge intryck av att det avser en produkt eller dess egenskaper, inte heller så att det kan missuppfattas som ett produktcertifikat. Märket får inte heller användas på förpackningar.
  • Märket får inte ersätta SLU som avsändare, till exempel i e-postsignaturen. Läs mer om e-postsignatur här.

Exempel på SLU:s certifieringar

Miljömärkning ISO14001

Samtliga verksamheter inom SLU är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Märkningen kan användas när vi presenterar SLU i olika sammanhang.

Här kan du ladda ner miljömärkningen ISO 14001 som logga. Vill du har mer information kring hur du använder loggan i presentationsmaterial för SLU se här.

PRME

PRME, Principles for Responsible Management Education, är en del av FN:s United Nations Global Compact. PRME är ett akademiskt nätverk grundat år 2007, för att öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor i utbildningar inom ekonomi och ledarskap. Läs mer om PRME här

Andra märken som SLU är involverat i

Det finns även andra märkningar som visar att SLU i samarbete med andra bidrar till gemensamma mål, exempelvis FN:s globala mål. Dessa kan användas vid presentationer av SLU, men inte i e-postsignaturen.

 

 

Produktcertifikat

Produktcertifikat omfattar produkter eller tjänster. Certifikatet är ett intyg på att en produkt eller tjänster uppfyller specificerade krav som kan finnas i standarder. Produktcertifikat har egna bestämmelser för hur och när de får tillämpas. Gäller det trycksaker kan oftast tryckeriet hjälpa till med hanteringen.

Produktcertifikatet får inte förväxlas med att det är SLU som är certifierat, gäller det exempelvis papper till en viss trycksak ska det framgå att det är pappret och inte SLU som är certifierat. 

Pappersval

SLU använder papper som en bärare av extern och intern kommunikation. Utifrån miljö- och klimataspekter har de flesta av marknadens olika papper testats och utvärderats. De olika papperskvaliteternas tekniska prestanda har beaktats vid val av standardpapper.

För att kunna Svanen- och FSC-märka en trycksak ställer det krav på pappret man trycker på. Detta är SLU:s rekommendation av pappersval:

  1. Träfritt bestruket papper: Arctic the Matt, som tillverkas av Grycksbo Bruk i Dalarna.
  2. Träfritt obestruket papper: Munken Polar samt Munken Polar Rough, som tillverkas av Munkedals bruk i Bohuslän. 

Motiven för att välja dessa papper är att de har bra tekniska värden, att de är godkända för att FSC- och Svanenmärkta trycksaker förutsatt att tryckeriet är certifierat, att pappret är prisvärt, har den lägsta klimatpåverkan och att korta transporter till tryckeri gäller, av miljöskäl.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen