Medarbetarwebben

SLU:s färger

Färgerna i SLU:s logotyp symboliserar den gröna naturen och det röda blodet i våra ådror. Färgerna kännetecknar vår verksamhet, för en levande värld. Logotypen används tillsammans med en bred palett av färger och nyanser.

SLU:s färger är en del av vår visuella identitet. Den röda och gröna färgen i vår logotyp är tillsammans våra identitetsfärger – precis som blått och gult i svenska flaggan.

Identitetsfärgerna får nu förstärkning av en ny färgpalett, som ger fler möjligheter. Paletten har en bredd, med såväl djupa som klara och lätta färger som kan kombineras på olika sätt, beroende på vilken tonalitet du vill förmedla. Alla färger fungerar både i tryck och digitala kanaler och är tillgänglighetsanpassade utifrån myndighetskrav. Övergången till de nya färgerna sker successivt – du behöver alltså inte byta ut befintligt material, men använd de nya färgerna när du producerar något nytt!

Färgerna i naturen är många och skiftar med årstiderna. Med detta som utgångspunkt har den nya paletten också en större variation.

Publicerad: 26 september 2019 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…