Tips på färganvändning

Senast ändrad: 19 februari 2024

I SLU:s visuella kommunikation låter vi det gröna intrycket dominera. De röda färgerna används som accentfärger. Färgerna återfinns även i våra bilder.

Till de röda och gröna färgspåren finns även kompletterande färger som blåa, gul-bruna och en skala från svart till vitt. Palettens många färger gör att vi kan färgsätta verksamheten med bredd och variation.

Tips!   

Anpassa färgsättning efter sammanhang.

Färgsättningen kan både skruvas upp för att skapa uppmärk­samhet, likväl som den kan tonas ner för att bli sober och lugn.

Foto och färgplattor visar exempel på  hur man använder accentfärger.

Färgsättningen kan skruvas upp eller tonas ner.

Livgivande accenter

För att få en lättare känsla av de mörka tonerna kan vi arbeta med små accenter som lyser till, kilens opacitet eller utsnitt av profilkollage istället för rena färgplattor. Det glimmar till, lättar upp och levandegör.

Exempel på färgaccent, röd kil mot mörkblå botten.

Livgivande accent i Hallon-röd.

Tillgänglighet

Text i färg ska användas sparsamt och enbart med mycket god kontrast till bakgrunden.

Exempel visar vikten av färgkontrast när färg används i text.

Tänk på läsbarheten om du använder färg i text.

Några exempel


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen