Riktlinjer för videoproduktion

Senast ändrad: 03 mars 2021

Det är viktigt att material som publiceras i SLU:s namn håller en rimlig kvalitetsnivå och är enhetligt profilerat, att avsändaren SLU framgår på ett tydligt sätt. Allt annat tenderar att sänka vår trovärdighet och skapa förvirring om vem som egentligen står bakom filmen. Därför finns ett antal krav på videomaterial som publiceras externt eller internt.

Vad krävs av SLU-film med extern målgrupp?

 • En hög bildkvalitet – FullHD 1920 x 1080
 • En godtagbar ljudkvalitet
  Läs mer om hur du filmar
  Läs mer om ljud- och musikval
 • Att du har tillstånd att filma personerna i filmen och att du får använda materialet för det aktuella ändamålet.
  Läs mer om lagkrav
 • Att materialet som används inte är copyrightskyddat (film, bilder, musik, skildring av konstverk) alternativt att du har tillåtelse av upphovspersonen att använda materialet för detta ändamål.
  Läs mer om lagkrav
 • Att det tydligt framgår att SLU är avsändare.
  Läs mer om vad detta innebär på sidan om filmgrafik
 • Att videomaterialet uppfyller tillgänglighetskraven för statliga myndigheter, som bland annat säger att textning (i enlighet med universitets språkpolicy) ska erbjudas.
  Läs mer om lagkrav
 • Att du undviker alltför stor exponering av andra varumärken och företeelser som riskerar att skada SLU:s varumärke.
  Läs mer i SLU:s bild- och videopolicy

Vad krävs av SLU-film med intern målgrupp?

För film med en bred intern målgrupp och publicering på SLU:s interna eller externa webbplats gäller samma krav som i listan ovan. För en snävare intern målgrupp där materialet inte publiceras på någon av våra webbplatser är det inte lika viktigt med kvalitet och SLU-profilering men givetvis gäller lagkraven även här.

Inför videoproduktion

Här är några inledande frågeställningar:

 • Vem riktar sig filmen till? En extern eller intern målgrupp?
 • Vad vill du att betraktaren tänka/känna/göra efter att hen har sett din film?
  Hur kan du uppnå det?
 • Filmens längd – hur länge orkar betraktaren titta? Detta kan skilja sig åt beroende på filmtyp (trailer, reklamfilm, intervju etc) och målgrupp.
  Bör materialet delas upp i kortare avsnitt? Vinner du något på att göra en kortversion och länka till en längre version för de som är intresserade?

Efterproduktion

Står filmen för sig själv utan förklaring?

Förstår betraktaren det den behöver förstå eller behövs det förtydligande text och/eller en berättarröst? Detta kan i många fall förhöja filmen och kommunicera innehållet mer effektivt.

Följ tillgänglighetskraven

Riktlinjerna för webbplatser i offentlig sektor påverkar dig som vill publicera din film på SLU:s webbplatser.
Läs mer om tillgänglighetskrav vid bild- eller videoproduktion

Riktlinjer för en enhetlig textning

Undertextning av rörlig bild kan vara utmanande: när det flyter på är det ingen som märker den, men står något ut blir läsningen hackig.

Läs guide till undertextning

Lägg texten separat från videofilen

I de allra flesta fall är det bäst att använda textningsfunktioner som gör att texten ligger separat från filmen (funktionen finns både i Adobe Premiere Pro och i Youtube). I Adobe Premiere Pro får man en separat textningsfil som man importerar i Youtube. Fördelen med detta är att dessa textremsor kan aktiveras och avaktiveras samt läsas upp av tilläggsprogram. Motsatsen, textremsor som har lagts samman med videomaterialet, kan inte läsas upp utan ligger i praktiken som bild. En ytterligare fördel med separat textning är att filmen kan textas på flera språk utan att dessa behöver synas samtidigt.

Om texten ska ligga i filmfilen

Om filmen inte ska laddas upp på Youtube, Facebook eller spelas upp med en mediaspelare som stöder separata textningsfiler rekommenderas nedanstående formatering:

 • Vänsterställd text men med textblocket horisontellt centrerat
 • Teckensnitt: Trebuchet MS Regular (ingår i Adobe Premiere Pro)
 • Storlek på text: 70%
 • En bakgrundsplatta bakom texten gör den mer lättläst
  (svart, 40-60% opacitet beroende på om bakgrunden är ljus eller mörk)

Använd anpassad miniatyr (YouTube) alternativt omslag (Instagram)

I de allra flesta fall har du möjlighet att bestämma vilken bildruta som visas innan filmen börjar spelas. Vi rekommenderar att du väljer en representativ bild av filmens innehåll, alltså inte SLU:s logotyp utan en ruta som mer speglar filmens huvudsakliga innehåll.

Lagring

På SLU officiella Youtubekanal läggs material som riktar sig till och kan intressera en större målgrupp, t ex filmer med ledningen, generella beskrivningar av SLU:s verksamhet, filmer kopplade till forskningsresultat och nyheter. Kommunikationsavdelningen granskar och lägger upp dessa filmer, med assistans av några utvalda personer från t ex utbildningsmedia.

Videomaterial med snävare målgrupper, eller som berör specifika intresseområden, läggs istället på egna Youtubekonton.

Om ett videomaterial på ett av dessa egna Youtubekonton är intressant för en bredare målgrupp så kan det givetvis publiceras på SLU:s officiella konto eller på eventuella tematiska spellistor från detta konto.

För kvalitetssäkrade filmer med en bred extern målgrupp:
YouTube, SLU:s officiella kanal

För kvalitetssäkrade filmer med en snävare extern målgrupp:
YouTube, en egen kanal rekommenderas.

För en intern målgrupp:
Utbildningsmedias server (materialet behöver inte ligga sökmotorindexerat och kan skyddas med lösenord)