Riktlinjer för videoproduktion

Senast ändrad: 27 februari 2024

Det är viktigt att material som publiceras i SLU:s namn håller en rimlig kvalitetsnivå och är enhetligt profilerat, att avsändaren SLU framgår på ett tydligt sätt. Allt annat tenderar att sänka vår trovärdighet och skapa förvirring om vem som egentligen står bakom filmen. Därför finns ett antal krav på videomaterial som publiceras externt eller internt.

Vad krävs av SLU-film med extern målgrupp?

 • En hög bildkvalitet – FullHD 1920x1080px eller 1080x1080px (om kvadratiskt videoformat)
 • En godtagbar ljudkvalitet
  Läs mer om hur du filmar
  Läs mer om ljud- och musikval
 • Att du har tillstånd att filma personerna i filmen och att du får använda materialet för det aktuella ändamålet.
  Läs mer om lagkrav
 • Att materialet som används inte är copyrightskyddat (film, bilder, musik, skildring av konstverk) alternativt att du har tillåtelse av upphovspersonen att använda materialet för detta ändamål.
  Läs mer om lagkrav
 • Att det tydligt framgår att SLU är avsändare.
  Läs mer om vad detta innebär på sidan om filmgrafik
 • Att videomaterialet uppfyller tillgänglighetskraven för statliga myndigheter, som bland annat säger att textning (i enlighet med universitets språkpolicy) ska erbjudas.
  Läs mer om lagkrav
 • Att du undviker alltför stor exponering av andra varumärken och företeelser som riskerar att skada SLU:s varumärke.
  Läs mer i SLU:s bild- och videopolicy

Vad krävs av SLU-film med intern målgrupp?

För film med en bred intern målgrupp och publicering på SLU:s interna eller externa webbplats gäller samma krav som i listan ovan. För en snävare intern målgrupp där materialet inte publiceras på någon av våra webbplatser, exempelvis utbildningsmaterial bakom inloggning, är det inte lika viktigt med teknisk kvalitet och SLU-profilering men givetvis gäller lagkraven även här.

Inför videoproduktion

Här är några inledande frågeställningar:

 • Vem riktar sig filmen till? En extern eller intern målgrupp?
 • Vad vill du att betraktaren tänka/känna/göra efter att hen har sett din film?
  Hur kan du uppnå det?
 • Filmens längd – hur länge orkar betraktaren titta? Detta kan skilja sig åt beroende på filmtyp (trailer, reklamfilm, intervju etc) och målgrupp.
  Bör materialet delas upp i kortare avsnitt? Vinner du något på att göra en kortversion och länka till en längre version för de som är intresserade?

Efterproduktion

Står filmen för sig själv utan förklaring?

Förstår betraktaren det den behöver förstå eller behövs det förtydligande text och/eller en berättarröst? Detta kan i många fall förhöja filmen och kommunicera innehållet mer effektivt.

Följ tillgänglighetskraven

Tänk på att "inbränd text" som alltså ligger som bild i själva videofilen inte kan läsas upp av hjälpmedelsprogram. Testa att lyssna på filmen med ögonen stängda. Det som inte framgår då behöver kommuniceras på annat sätt. I text i anslutning till filmlänken, i speakerröst, i inläggstexten när du delar filmen eller liknande.

Riktlinjerna för webbplatser i offentlig sektor påverkar dig som vill publicera din film på SLU:s webbplatser.
Läs mer om tillgänglighetskrav vid bild- eller videoproduktion

Riktlinjer för en enhetlig textning

Undertextning av rörlig bild kan vara utmanande: när det flyter på är det ingen som märker den, men står något ut blir läsningen hackig.

Läs guide till undertextning

Lägg texten separat från videofilen

I de allra flesta fall är det bäst att använda textningsfunktioner som gör att texten ligger separat från filmen (funktionen finns både i Adobe Premiere Pro och i Youtube). I Adobe Premiere Pro får man en separat textningsfil som man importerar i Youtube. Fördelen med detta är att dessa textremsor kan aktiveras och avaktiveras samt läsas upp av tilläggsprogram. Motsatsen, textremsor som har lagts samman med videomaterialet, kan inte läsas upp utan ligger i praktiken som bild. En ytterligare fördel med separat textning är att filmen kan textas på flera språk utan att dessa behöver synas samtidigt.

Om texten ska ligga i filmfilen

Om filmen inte ska laddas upp på Youtube, Facebook eller spelas upp med en mediaspelare som stöder separata textningsfiler rekommenderas nedanstående formatering:

 • Vänsterställd text men med textblocket horisontellt centrerat
 • Teckensnitt: Trebuchet MS Regular (ingår i Adobe Premiere Pro)
 • Storlek på text: 70%
 • En bakgrundsplatta bakom texten gör den mer lättläst
  (svart, 40-60% opacitet beroende på om bakgrunden är ljus eller mörk)

Även här gäller gäller guiden till undertextning.

Använd anpassad miniatyr (YouTube) alternativt omslag (Instagram)

I de allra flesta fall har du möjlighet att bestämma vilken bildruta som visas innan filmen börjar spelas. Vi rekommenderar att du väljer en representativ bild av filmens innehåll, alltså inte SLU:s logotyp utan en ruta som mer speglar filmens huvudsakliga innehåll.

Lagring

Var du ska publicera din video beror på vem den riktar sig till, samt hur du tänkt använda och sprida den. Dessutom ställs olika krav på kvalitet beroende på målgrupp och publiceringsplats.

Youtube

Material som publiceras på Youtube ska ge kännedom om SLU, stärka vårt anseende, vara relevant och balanserat samt visa på SLU:s bredd. Youtube:s fördel är att det är den största kanalen och det är lätt för folk att hitta våra videofilmer även om de inte känner till SLU sedan tidigare. Här kan material få stor spridning. En nackdel är att tittaren måste acceptera cookies för att kunna se videon. Om tittaren inte accepterat cookies visas inramade videofilmer på SLU:s webbplats bara som en svart ruta.

På SLU:s officiella Youtube-kanal publiceras enbart kvalitetssäkrat material med en bred extern målgrupp. För innehåll med en snävare extern målgrupp rekommenderar vi att verksamheten skapar en egen Youtube-kanal.

Tänk på att du genom att ladda upp videomaterial på Youtube accepterar användningsvillkoren för tjänsten.  

SLU Play

Fördelen med SLU Play är att vi själva styr utseendet och inramningen. Här kan vi visa upp ett mångfacetterat skyltfönster, utan konkurrens från andra avsändare. För att nå dit behöver kanalen dock vara välpåfylld och visa på SLU:s bredd. SLU Play ställer inga krav på att tittaren ska acceptera cookies. I Episerver finns ett videoblock som du kan använda för att rama in video från SLU Play på SLU:s webbplats. Innehåll kan läggas olistat och vi kan även begränsa åtkomsten genom inloggning. Här kan olika verksamheter inom SLU skapa egna underkanaler. Renodlat internt material bör läggas på SLU Play.

Läs mer om hur du använder SLU Play
Läs mer om play-blocket i Episerver

Facebook, Instagram, LinkedIn

Vill du sprida dina videos via sociala medier som till exempel Facebook, Instagram och LinkedIn rekommenderar vi att du publicerar videon direkt där. Flera sociala kanaler premierar nämligen eget videoinnehåll framför länkat innehåll.

Vad ska publiceras var?

Kvalitetssäkrade filmer med en bred extern målgrupp:

Publicering på både YouTube, SLU:s officiella kanal, och SLU Play (lägg gärna in din video i lämpliga undergallerier till Study at SLU och Discover science)

Kvalitetssäkrade filmer med en snävare extern målgrupp:

Publicering på YouTube (egen kanal) och SLU Play (lägg gärna in din video i lämpliga undergallerier till ”Discover science”)

Filmer för en intern målgrupp:

Publicering på SLU Play. Materialet kan ligga i en underkanal eller för sig själv, olistat eller bakom inloggning.