Checklista för klarspråk

Senast ändrad: 08 mars 2024

Checklistan hjälper dig att skriva tillgängliga texter.

Checklistan fungerar för alla typer av texter. Testa gärna även Klarspråkshjälpen på nätet där du kan testa din text.

 1. Jag vet vem jag skriver för och vad texten har för syfte.
 2. Jag väljer bort information som läsaren inte behöver.
 3. Jag börjar med det viktigaste – på dokumentnivå, styckenivå och meningsnivå.
 4. Rubriken är sammanfattande och väcker intresse.
 5. Texten har gott om informativa mellanrubriker.
 6. Styckena är lagom långa.
 7. Jag varierar meningslängden.
 8. Jag gör inte substantiv av verb i onödan (skriv hellre "forska" än "bedriva forskning").
 9. Jag förklarar de akronymer och förkortningar som används.
 10. Jag förklarar fackord som jag inte är säker på att alla läsare förstår.
 11. Jag har korrekturläst texten.
 12. En kollega eller annan granskare har läst igenom texten.