Pressutskick och mediekontakter

Senast ändrad: 20 januari 2021

Pressmeddelande  – när behövs det? Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig i kontakten med media.

Tillfällen då det kan vara aktuellt att kontakta media

  • När en forskare/forskargrupp fått ett genombrott inom sin forskning, eller gör en oväntad upptäckt (t.ex. hittat en ny allvarlig skadegörare)
  • Inför publicering av vetenskapliga artiklar eller rapporter
  • Inför en disputation, se särskilda instruktioner
  • Inför en konferens/möte av allmänt intresse t ex Flora & Fauna, Skogskonferensen etc. (pressinbjudan)
  • Vid stora administrativa förändringar
  • Vid kriser/olyckor

Vägledande vid all publicering av pressmeddelanden är om nyheten kan förväntas leda till publicitet. Nyheten ska alltså presenteras i ett sammanhang som lockar journalister att sprida den vidare. Även en "smal" nyhet kan motivera ett pressmeddelande, om den t.ex. är viktig för läsare/lyssnare inom en viss bransch.

Utskick via MyNewsdesk

Pressmeddelanden från SLU skickas ut via MyNewsdesk (MNd), som garanterar en bred spridning till många redaktioner och frilansar. Behörighet att använda MNd har bland annat kommunikationsavdelningens presskontakter, och några kommunikatörer vid andra enheter. Vid utskick med MNd kan vi även använda egna distributionslistor, där främst fackpress finns inlagd.

Nyhet på externwebben och Forskning.se

Pressmeddelandet läggs även ut som nyhet på externwebben, och ofta i institutioners och plattformars nyhetsflöden. Det publiceras även på webbplatsen Forskning.se, som drivs av Vetenskapsrådet.

Internationell publicering

I de fall pressmeddelandet är intressant för internationella medier kan texten översättas och läggas ut på den europeiska nyhetswebben AlphaGalileo – om det rör en kommande vetenskaplig artikel är det viktigt att höra av sig i god tid, så att nyheten kan förberedas och släppas i direkt anslutning till publiceringen. Engelska pressmeddelanden läggs även som nyheter på www.slu.se.

Allmänna tips om hur man skriver ett pressmeddelande finns på sidan Presshjälp vid disputationer.

Tillfällen då det kan vara motiverat med en webbnyhet, men inget pressutskick

  • När en forskare/forskargrupp fått ett stort anslag
  • När en forskare/forskargrupp fått belöning/utmärkelse/pris
  • När en SLU-forskare medverkat i en artikel som mynnat ut i ett uppmärksammat pressmeddelande från ett annat svenskt universitet.

Ett pressmeddelande kan ändå vara motiverat om nyhetsvärdet bedöms vara stort, t.ex. om det handlar om något mycket prestigefullt uppmärksammande eller ett ovanligt stort bidrag – och detta inte redan har spridits av en annan organisation.

Vissa nyheter som läggs ut på institutioner startsidor kan ha ett nyhetsvärde som motiverar publicering på SLU:s externwebbs startsida. Sådan publicering görs i samråd med SLU:s presskontakter (press@slu.se).

Presskontakter vid SLU

Frågor om pressmeddelanden och andra mediefrågor ställs till kommunikationsavdelningens presskontakter eller ortskommunikatörer. Vissa institutioner och enheter har egna kommunikatörer som kan hjälpa till med förberedelserna.

Ska du disputera?

Presentera din avhandling populärt! Se här hur vi kan hjälpa dig.