CV-sida

Olle Håstad

Olle Håstad
Jag är forskningssekreterare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vid sidan av det forskar jag om fåglars syn; hur fåglar uppfattar världen och hur de ser ut för varandra.

Presentation

Jag studerade biologi vid Uppsala universitet och CU Boulder.  Jag disputerade 2003 i zooekologi på en avhandling om evolution och funktion hos fåglars färgseende. Sedan dess har jag forskat och undervisat vid UU och SLU. Ett år arbetade jag vid institutionen för biologisk grundutbildning vid UU och har även vikarierat som utbildningsledare i ett år vid VH-fak, SLU.

Undervisning

Då kurser och kursnamn ändrats över åren anger jag här de kursmoment som jag regelbundet undervisat på. All undervisning fram till 2010 är vid Uppsala universitet om inte annat anges. Jag undervisar inom dessa ämnesområden på följande nivåer:

Grundnivå: Ekologi, allmän evolution, populationsgenetik, husdjursanatomi, fysiologi, jämförande biomekanik, däggdjursfaunistik (kranier).

Masternivå: Evolutionär vertebratanatomi, sinnesfysiologi

Forskare: Fågelsynens evolution och ekofysiologi.

Amanuens på följande kursmoment (1997-2002, 30% tjänst):
Zoomorfologi, histologi, faunistik (huvudsakligen vertebrater), humananatomi och jämförande vertebratanatomi

Katederundervisning:
2001 – 2005, 2008 – Kurser i jämförande anatomi samt faunistik (vertebrater).
2005 – 2006 Fysiken och biologin (jämförande biomekanik på C-nivå)
2007 Avian biology (level 3) vid University of Bristol, UK;
2008 – Biologisk mångfald - mönster och processer (Introduktion till jämförande biomekanik, fysiologi och evolutionsteori).

2010 – Anatomi, grundkurs samt Organens struktur och funktion; båda på veterinärprogrammet. Husdjurens anatomi och fysiologi, samt Djurfysiologi för husdjursagronomer och bioteknologer. Evolutionär anatomi och fysiologi på EoD. Alla vid SLU
2012 – Fåglarnas ekofysiologi och anatomi, UU.
2014 Ekologi på uppdragsutbildningen ”Ekologi och Miljö” för miljöpoliser och åklagare, UU.
2014 Producerade 12 inspelade föreläsningstimmar om skillnaden mellan människor och djur åt KV för fortbildning av djurhälsopersonal.
2015 – Vertebratzoologi BI0852, SLU

Forskning

Fågelsyn

Jag programmerar regelbundet i C++, Ruby, MatLab och R. Jag har skrivit kod
för andra användare i Java och C. För eget bruk kan jag läsa och programmera i
AWK, Bash, JavaScript och Perl. Om jag får välja föredrar jag att arbeta i Linux
men jag har erfarenhet av systemadministration samt programmering under, och
för, Windows och OsX.

Bakgrund

Biolog, UU, disp, Bristol

Publikationer i urval

Zhang et al.(2014) Comparative genomics reveals insights into avian genome evolution and adaptation. Science 346(6215) pp.1311-1320

Håstad O, Ödeen A. (2014) A vision physiological estimation of ultraviolet window marking visibility to birds. PeerJ 2:e621 http://dx.doi.org/10.7717/peerj.621

Ödeen, A., Håstad, O. (2013) The phylogenetic distribution of ultraviolet sensitivity in birds. BMC evolutionary biology. 13 (1), 36.

Lisney, T.J. et al., 2012. Using electroretinograms to assess flicker fusion frequency in domestic hens Gallus gallus domesticus. Vision research, 62, pp.125–33.

Länkar


Kontaktinformation

Forskningssekreterare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli
Telefon: +4618672695
Postadress:
VH-fakultetens kansli, Box 7084
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala