Hoppa till huvudinnehåll

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 92 sidor som är taggade med Zoologi:

Så har året varit för Junseleälgarna

Långvandrare och kvarstannare, kalvningar och björnpredationer; ett forskningsår med älgar är spännande att följa. Förra året stärkte SLU sin älgforskning i området kring Junsele i Ångermanland med

Jörgen Wiklund

jorgen.wiklund@slu.se Jag är anställd som forskningsingenjör och fotograf vid institutionen, och är knuten till den akvatiska verksamheten. Mina uppgifter är att bistå forskare med stöd av olika

Mattias Sköld

mattias.skold@slu.se Mattias huvudsakliga forskningsintressen är marina bottendjurs ekologi, ekosystemeffekter av fiske på biologisk mångfald och bevarandefrågor. Han är också forskningssamordnare

Lisa Lundin

lisa.lundin@slu.se Lisa Lundin är adjunkt i etologi och studierektor för grundutbildning på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Jag är adjunkt i etologi på Institutionen för husdjurens

Mariana Pires Braga

mariana.pires.braga@slu.se Jag är en postdoc hos SLU och i mitt nuvarande projekt kommer jag att analysera förändringar i fjäril-värdväxt nätverkens struktur, stabilitet och återhämtningsförmåga,

Södra Sveriges unika mohare har fått arvsmassan kartlagd

Moharen är en underart av skogsharen och finns i södra Sverige. Hos moharen är vinterpälsen blågrå i stället för vit. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Östra Finlands universitet har nu

NordCAW seminarium 2022

NordCAW seminarium 2022 elin.spangenberg@slu.se Den 30 november hålls årets NORDCAW seminarium med temat “Animal welfare conflicts, aims and challenges with sustainability and diversity". För

Djurskyddskonferensen 2022

Djurskyddskonferensen 2022 elin.spangenberg@slu.se Den 15 november genomförs Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Årets tema är "

Emil Andersson

emil.andersson@slu.se Jag jobbar i två närliggande projekt som berör skogsmyror (Formica rufa-gruppen) och skogsbruk, tillsammans med Emma Holmström. Ett projekt handlar om skogsmyrors överlevnad

Desirée Guidobaldi

desiree.guidobaldi@slu.se I am currently undertaking a Ph.D. within wildlife movement ecology, investigating which factors affect how herbivores use multifunctional forests.  The overall aim of the

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Första filmbevisen för att vilda rockor avsiktligt framkallar ljud

Hajar och rockor, som är broskfiskar, har ansetts sakna förmåga att medvetet alstra ljud, men ny forskning tyder på att detta är en missuppfattning. Forskare från Sverige, Spanien och Australien har

Loading…