Medarbetarwebben

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 211 sidor som är taggade med Zoologi:
Miljöanalys

Miljöanalys

Genom vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet, men även av andra naturtyper. Vår styrka är kombi­nationen av forskning

Samverkan

Samverkan

water@slu.se Samarbeta med oss! SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd. SCAW arrangerar utbildningar, främjar forskning, och bidrar med expertutlåtanden till andra myndigheter. SCAWS arbete syftar till att öka

Lars Sonesten

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se sonesten Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

Vilt och rovdjur

Vår forskning ger vetenskapligt underlag till den svenska förvaltningen av vilt och rovdjur. Då krävs information om hur djuren lever, var i Sverige som de finns och genetiska studier. Vi forskar

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Sverige ska ha ett gott djurskydd, och ska effektivisera djurskyddsverksamheten och göra den mer ändamålsenlig. Forskning SCAWs uppgift är att samla de vetenskapliga krafterna på området djurvälfärd,

Om SCAW

Om SCAW

SCAW ska främja forskning, stödja och bedriva fort- och vidareutbildning samt fylla en expertfunktion inom djurvälfärd och djurskydd.

Vår expertgrupp

Vår expertgrupp

SCAWs expertgruppens är sammansatt av experter valda för sina individuella vetenskapliga meriter och för att de som kollektiv ska täcka in hela SCAW:s arbetsområde. Experterna kommer i de flesta fall

Vår vision

Vår vision

"Välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för detta" Varför är det viktigt med djurvärfärd? "Man kan bedöma en nations moral efter hur den behandlar

Vår historia

Vår historia

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. Bildande av Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW I regeringens