Medarbetarwebben

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 367 sidor som är taggade med Zoologi:

Träffar djurskyddsansvariga slakterier

Den 20-21 september 2021 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV för femte gången två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Anmälan till träffarna

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Mitt liv med hund

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Månadens hjortmat

Månadens hjortmat

I början av varje månad lägger vi upp en ny månads hjortdiet. Dovhjort på en äng under våren. Foto: Jörgen Wiklund Expanderbar meny: Foderkategorier Expanderbar meny: Begränsningar & dataanvändning

SLU Grimsö forskningsstation

Grimsö Forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Här pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Viltskadecenter informerar och utbildar också om skador av vilt.

Bo på Grimsö forskningsstation

På Grimsö finns rum och stugor som du bokar i vårt bokningssystem på webben. Husmor ska godkänna alla bokningar och sedan får du bekräftelse via SMS eller mejl. Långtidsboende och vissa tillägg bokas

Månadens hjortmat

Månadens hjortmat

På den här sidan visar vi våra svenska hjortdjurs dieter, månad för månad, så du kan följa hur de förändras över året. Det handlar om älg, rådjur, kronvilt och dovvilt. Vi började i maj och

Etologi och djurskydd - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2020

Den här sidan är till för dig som studerar på etologi och djurskydd - kandidatprogram och som antagits till programmet 2020 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med

Etologi och djurskydd (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på etologi och djurskydd (kandidat) och som antagits till programmet 2021 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med

Följ hjortdjurens matvanor - månad för månad

Vad äter älgar, rådjur, kron- och dovhjortar egentligen? Det har forskare vid SLU tagit reda på genom att analysera spillning från djuren som samlats in under årets alla månader. Nu kan du följa

Följ hjortdjurens matvanor - månad för månad

Vad äter älgar, rådjur, kron- och dovhjortar egentligen? Det har forskare vid SLU tagit reda på genom att analysera spillning från djuren som samlats in under årets alla månader. Nu kan du följa

Loading…