Medarbetarwebben

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 230 sidor som är taggade med Zoologi:
Webbutbildningar

Webbutbildningar

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

SCAWs 10 års jubileum

The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, arranged a seminar the 8th of May 2019 to celebrate our 10 year anniversary You can see the presentations by clicking on the links below. You will learn

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. Både vid upphandling och vid andra inköp finns

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det? Den 4 juni 2019 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, seminariet: Naturkatastrofer – hur påverkas

Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt?

Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt? Den 22 mars 2019 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på senaste rönen inom

Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Seminarier

Seminarier

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier.

Djurskyddskonferens 21 november 2019

Den 21 november ordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Konferensen hålls i lantbruksuniversitetets lokaler på Ultuna,

Vårt uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. I regeringens budgetproposition 2018 fick SLU uppdraget att bilda SCAW:

OIE-reference centre

OIE-reference centre

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) bildar tillsammans med Italiens motsvarighet, IZSAM, ett gemensamt OIE-samverkande centrum för djurskydd/djurvälfärd.

NordCAW

NordCAW

NordCAW (Nordic network for Communicating Animal Welfare) är ett nordiskt samarbete för att kommunicera djurvälfärdsfrågor. SCAW är en av initiativtagarna och drivande i projektet.

Loading…