Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 53 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Disputation Katrina Ask

Disputation Katrina Ask sofia.webering.ekberg@slu.se Katrina Ask försvarar sin avhandling: The look of lameness - Behaviors and facial expressions associated with orthopedic pain in horses   Please

Emma Nilsson

emma.l.nilsson@slu.se Jag är doktorand inom näringsfysiologi på institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi. Mitt doktorandprojekt handlar om hur olika dieter påverkar djuret fysiologiskt. Mer

Nya rön om grupphållning av hästar

Att hålla hästar tillsammans i lösdrift med automatisk utfodring blir allt vanligare, och gynnar både hästar och skötare på flera sätt. Det är dock viktigt att hålla gruppen stabil och veta hur

Disputation: Horse stables in the 21st century – aspects of management, behaviour and health

Disputation: Horse stables in the 21st century – aspects of management, behaviour and health sofia.webering.ekberg@slu.se Linda Kjellberg försvarar sin avhandling: Horse stables in the 21st century

Södra Sveriges unika mohare har fått arvsmassan kartlagd

Moharen är en underart av skogsharen och finns i södra Sverige. Hos moharen är vinterpälsen blågrå i stället för vit. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Östra Finlands universitet har nu

Katrina Ask

katrina.ask@slu.se Jag är veterinär och doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi på SLU. Jag forskar på ortopedisk smärta hos hästar och kor och undervisar veterinär- och

Johan Lundblad

johan.lundblad@slu.se Jag är forskarstuderande på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi där jag forskar på hur stress och lugnande läkemedel kan inverka på smärtavläsning hos häst samt

Forskare utvecklar gel av spindeltrådsprotein för biomedicinsk tillämpning

Forskare vid KI och SLU har lyckats skapa en lösning av spindeltrådsprotein som kan kopplas till biologiskt aktiva proteiner och ombildas till en gel vid kroppstemperatur. Målet är att utveckla en

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Öppen utlysning om medfinansiering av två post doc-projekt

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU utlyser två post doc-projekt som delfinansieras av fakulteten med 500

Ytterligare tre år med isländsk professur i ridkonst

Den isländska tränaren och ryttaren Eyjólfur Ìsólfsson har under de tre senaste åren varit adjungerad professor i ridkonst med inriktning på islandhästridning på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Disputation:Novel Insight into Thymidylate Kinase: Biochemical Characterization of the Human and Zebrafish Enzymes

Disputation: Novel Insight into Thymidylate Kinase: Biochemical Characterization of the Human and Zebrafish Enzymes Patrik.claesson@slu.se Junmei Hu Frisk försvarar sin avhandling: Novel Insight

Loading…