Medarbetarwebben

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 211 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Hippocampus 2019

Hippocampusdagen 2019 hålls den 30 oktober. Den bjuder på ett spännande program om aktuell hästforskning vid SLU och SVA. Hippocampusdagen hålls i Loftets hörsal, på Ultuna, SLU i Uppsala. Dagen

SLUs första forskarstuderande hippolog

SLUs första forskarstuderande hippolog med masterexamen antogs 20 januari 2019. Jag ser någon kratta på gårdsplanen när jag kommer, ordning och reda tänker jag. Kommer närmre och visst – det är

SLUs första forskarstuderande hippolog

SLUs första forskarstuderande hippolog med masterexamen antogs 20 januari 2019. Jag ser någon kratta på gårdsplanen när jag kommer, ordning och reda tänker jag. Kommer närmre och visst – det är

betesmarker

I en nyligen publicerad studie har forskare vid SLU jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden.

Är alla rörelseasymmetrier hos ridhästar smärtutlösta?

Forskningsstudier har visat att många friska ridhästar i full träning rör sig lika asymmetriskt som hästar som utreds för lindriga hältor. Idag saknas kunskap för att bedöma om hästar med mindre

Betande gotlandsruss gynnar biologisk mångfald

Trots internationella överenskommelser och nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige och många andra delar av världen. I Sverige är en stor del av odlingslandskapets mångfald

Rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning minskade inte av antiinflammatorisk behandling

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta? Den frågan kan vara svår att besvara när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att

Rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning minskade inte av antiinflammatorisk behandling

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta? Den frågan kan vara svår att besvara när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att

Hippocampus 2019

Hippocampusdagen 2019 hålls den 30 oktober. Den bjuder på ett spännande program om aktuell hästforskning vid SLU och SVA. Hippocampusdagen hålls i Loftets hörsal, på Ultuna, SLU i Uppsala. Dagen

Travhästar kommer till start även med mindre träning

Stor mängd högintensiv träning är förknippat med ökad skaderisk hos sporthästar men det är inte tidigare känt hur mycket svenska travhästar tränas eller vad som händer om man minskar träningsmängden.

betesmarker

I en nyligen publicerad studie har forskare vid SLU jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden.

Sista chansen att söka till hippologprogrammet 2019

Hippologprogrammet håller öppet för sen anmälan till och med den 10 augusti. Detta är alltså sista chansen att komma med på programmet i höst. Tveka inte, häng med du också! Mer info om sen anmälan

Loading…