Medarbetarwebben

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 151 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:
Sara Wernersson

Sara Wernersson

Sara Wernersson mia.hansson@slu.se saraw Jag är universitetslektor i histofysiologi och docent inom ämnet inflammation Målet med min forskning är att identifiera vilka skadliga och skyddande

Sowsan Taha

Sowsan Taha

sowsan.taha@slu.se, sowsantaha@yahoo.com snta0001 Jobbar som forskningsassistent samt webbpublicerare på anatomi, fysiologi och biokemi avdelningen   I 2009 jobbade jag på Q-Med företaget som

Hur kan man skilja en äkta frambenshälta från en falsk?

Objektiv rörelseanalys med hjälp av sensor- eller kamerabaserade system blir allt vanligare som hjälpmedel vid utredning av hälta hos häst. Enligt nuvarande standard mäts huvudets rörelse för att

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

För att bli en skicklig ryttare som gör hästen rättvisa krävs även avsutten träning. Istället för att enbart träna till häst bör varje ryttare träna sin motorik och balans på annat sätt som ger

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

För att bli en skicklig ryttare som gör hästen rättvisa krävs även avsutten träning. Istället för att enbart träna till häst bör varje ryttare träna sin motorik och balans på annat sätt som ger

Disputation-Maria Terese Engell

Disputation-Maria Terese Engell

Disputation: Postural control in skilled riders fun-vh@slu.se Maria Terese Engell försvarar sin avhandling "Postural control in skilled riders". Sal L, Undervisningshuset, Ultuna Uppsala Maria

Disputation-Maria Terese Engell

Disputation-Maria Terese Engell

Disputation: Postural control in skilled riders fun-vh@slu.se Maria Terese Engell försvarar sin avhandling "Postural control in skilled riders". Sal L, Undervisningshuset, Ultuna Uppsala Maria

European Workshop on Equine Nutrition 2018

European Workshop on Equine Nutrition 2018

European Workshop on Equine Nutrition 2018 EWEN 2018 - the 9th European Workshop on Equine Nutrition in Uppsala, Sweden We welcome you to the 9th edition of EWEN and Sweden, the most horse dense

Syrsoravhandling

Uppfödning av syrsor för mänsklig konsumtion börjar bli populärt runt om i världen, men kunskapen om vilka syrsaarter som kan odlas och hur man håller dem på ett hållbart sätt är ännu bristfällig. En

Disputation-Carl-Fredrik Johnzon

Disputation-Carl-Fredrik Johnzon

Disputation: Inflammatory mechanisms in bacterial infections: focus on mast cells and mastitis fun-vh@slu.se Carl-Fredrik Johnzon försvarar sin avhandling "Inflammatory mechanisms in bacterial

Disputation-Carl-Fredrik Johnzon

Disputation-Carl-Fredrik Johnzon

Disputation: Inflammatory mechanisms in bacterial infections: focus on mast cells and mastitis fun-vh@slu.se Carl-Fredrik Johnzon försvarar sin avhandling "Inflammatory mechanisms in bacterial

KV Horses in Pain (HiP) Research

Vi utvecklar och utvärderar systematiska metoder för att identifiera olika grader av smärta hos häst. En av de mest lovande och känsligaste indikatorerna för smärta hos häst är subtila förändringar i