Medarbetarwebben

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 238 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Biomarkören catestatin hos hundar med hjärtsjukdom

Myxomatös klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hundar. Sjukdomen innebär att klaffen mellan vänster förmak och kammare förändras och börjar läcka, vilket med tiden leder till

Automatisk klassificering av hästens olika gångarter

Människan har fascinerats över hästens fantastiska rörelsemönster och olika gångarter genom tiderna. Att klassificera olika gångarter görs traditionellt genom en visuell bedömning men rörelsens höga

One Health webbinarium #9

One Health webbinarium #9

One Health webbinarium #9 - Pia Haubro Andersen & Frida Martin Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner

One Health webbinarium #9

One Health webbinarium #9

One Health webbinarium #9 - Pia Haubro Andersen & Frida Martin futureonehealth@slu.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för

KV Hjärt-kärlsjukdom hos katt

Olika typer av hjärtsjukdom och komplikationer till dessa är några av de vanligaste dödsorsakerna hos katt. Hos katt, likväl som hos andra däggdjursarter, förekommer medfödda hjärtfel, men de

VH:s fakultetsnämndsmöte 16 december

Med säker taktpinne lotsade Kristina Jungnelius nämndens deltagare iklädda tomteluvor genom ett digert och fullspäckat program. Det fanns många och viktiga punkter att behandla under årets sista

Hästforskningsbidrag

Hästforskningsbidrag

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten

Hästforskningsbidrag

Hästforskningsbidrag

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten

Laura Vossen

Laura Vossen

Postdoctoral researcher I am a postdoc with a background in fish physiology (PhD) and behavioral ecology (MSc and BSc). In my current project with Prof Erika Roman, we are developing behavioral and

Test av ny biomarkör för att särskilja tarmsjukdom från cancer hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har ökat

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens

Loading…