Medarbetarwebben

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 200 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

KV Hjärt-kärlsjukdom hos katt

Olika typer av hjärtsjukdom och komplikationer till dessa är några av de vanligaste dödsorsakerna hos katt. Hos katt, likväl som hos andra däggdjursarter, förekommer medfödda hjärtfel, men de

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Transport och diet påverkar hästens travlopp

Sporthästar transporteras ofta långa sträckor före tävlingar. Lite är känt om vilken effekt detta har på hästarnas ämnesomsättning och prestationsförmåga. En tidigare studie har dock visat att

Disputation-Anna Byström

Disputation-Anna Byström

Disputation: The movement pattern of horse, rider and saddle in different degrees of collection fun-vh@slu.se Anna Byström försvarar sin avhandling "The movement pattern of horse, rider and saddle

Disputation-Anna Byström

Disputation-Anna Byström

Disputation: The movement pattern of horse, rider and saddle in different degrees of collection fun-vh@slu.se Anna Byström försvarar sin avhandling "The movement pattern of horse, rider and saddle

Kan stresshormoner mätas i urin från katt?

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som bland annat utsöndras vid smärta och stress. Utsöndringen ökar också i samband med vissa cancertyper och hormonerna har därför potential att fungera som

Workshop om Svensk Kaninköttsproduktion

Workshop om Svensk Kaninköttsproduktion

Workshop om Svensk Kaninköttsproduktion sowsan.taha@slu.se Vi är några forskare vid SLU som tycker att det borde produceras mer svenskt kaninkött. Vi planerar att hålla en workshop den 19 mars med

Rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar

Emma Persson-Sjödin började som doktorand hösten 2015 med Marie Rhodin som huvudhandledare. Doktorandprojektet har titeln ”Rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar” I deras forskning har det

AFB Från unghäst till atlet: förändringar över tid av rörelsesymmetrin

Det har visat sig att många hästar som tränar och tävlar rör sig med ett asymmetriskt rörelsemönster. Vi vet idag inte om dessa är smärtutlösta och orsakade av träningen eller om de kan vara en

ABF/KVGör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

AFB Patellartendinos

Mjukdelarna runt knäskålen (patella) som orsak till hälta hos häst är ett vetenskapligt outforskat område men som kliniskt ofta behandlas med "alternativa" metoder utan fastställd diagnos. Inom

AFB Lateralitet

Att djur börjar halta är det tydligaste symtomet på ortopedisk smärta som djur inte kan verbalisera. Asymmetrier i den vertikala rörelsen, dvs lateralitet, av olika kroppssegment är ett bra mått på