Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 47 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Svante Winberg

svante.winberg@slu.se Jag är gästprofessor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid SLU men har min huvudsakliga verksamhet vid institutionen för medicinsk cellbiologi (tidigare

VH Forskningsdag

VH Forskningsdag 25 augusti joanna.hagstroms@slu.se Varmt välkommen till VH fakultetens heldag med vår forskning! Fredagen den 25 augusti är det dags för VH-fakultetens forskningsdag där du får

Stor uppmärksamhet för visentprojekt – forskarna svarar på de vanligaste frågorna

Forskare på SLU ska tillsammans med Skogssällskapet göra en förstudie om återinförande av visenter i den svenska naturen. Projektet har fått stor uppmärksamhet och vi har fått in många frågor. Här

Anna Jansson

Anna Jansson rose.marie.ivarsson@slu.se Forskningsintressen:  Jag är professor i husdjurens fysiologi och mina huvudsakliga fokusområden är arbets-, tränings- och näringsfysiologi, vätske- och

Anna Leclercq

anna.leclercq@slu.se My name is Anna Leclercq and I am a veterinarian and PhD student in biomechanics at the department of Anatomy, Physiology and Biochemistry. My project focuses on improving

Ny rapport - vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv

Under 2022 utlyste Stiftelsen Hästforskning medel för en kunskapssammanställning om vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv. Syftet var att samla och sprida befintlig kunskap samt

Hedvig Kjellström

hedvig.kjellstrom@slu.se Jag är gästprofessor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), SLU. Min huvudsakliga verksamhet bedrivs vid avdelningen för robotik, perception och lärande

Disputation Katrina Ask

Disputation Katrina Ask sofia.webering.ekberg@slu.se Katrina Ask försvarar sin avhandling: The look of lameness - Behaviors and facial expressions associated with orthopedic pain in horses   Please

Emma Nilsson

emma.l.nilsson@slu.se Jag är doktorand inom näringsfysiologi på institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi. Mitt doktorandprojekt handlar om hur olika dieter påverkar djuret fysiologiskt. Mer

Nya rön om grupphållning av hästar

Att hålla hästar tillsammans i lösdrift med automatisk utfodring blir allt vanligare, och gynnar både hästar och skötare på flera sätt. Det är dock viktigt att hålla gruppen stabil och veta hur

Disputation: Horse stables in the 21st century – aspects of management, behaviour and health

Disputation: Horse stables in the 21st century – aspects of management, behaviour and health sofia.webering.ekberg@slu.se Linda Kjellberg försvarar sin avhandling: Horse stables in the 21st century

Loading…