CV-sida

Göran Andersson

Göran Andersson
Professor i molekylär genetik, sektionschef för sektionen Molekylärgenetik och bioinformatik.

Presentation

Jag har ett stort och brett naturintresse där fågelskådning är min passion. Jag fick min Fil kand-examen 1982 i molekylärbiologi på Biologlinjen, Uppsala Universitet där jag sedan 1987 disputerade på en avhandling om HLA transplantationsantigener. Efter disputation gjorde jag min postdoc på UCSF där jag studerade genreglering.

Forskning

Jag forskar på husdjur som modell för komplexa egenskaper med fokus på hund. Jag är särskilt intresserad av hur genuttryck regleras och hur det påverkar egenskaper som t.ex ökad risk att utveckla sjukdom. Min hundforskning rör framförallt hjärtsjukdomar och immunmedierade sjukdomar.

Bakgrund

  • Molekylärgenetiker, Biologlinjen Fil kand 1982
  • PhD 1987, Uppsala Universitet

Publikationer i urval


Publikationslista: