LTV-fakultetens faktablad

Senast ändrad: 25 januari 2024

Faktabladen är ett sätt att effektivt och långsiktigt nå ut med tillämpningsbar forskning. Publiceringsformen är officiell, stabil och sökbar över tid genom att faktabladen finns i bibliotekets kvalitetssäkrade system.

Faktabladen författas av anställda vid LTV-fakulteten, främst forskare. Att ta fram ett faktablad är lämpligt för forskning med konkreta resultat som kan nyttiggöras av yrkesverksamma eller i samhället. Faktabladen får gärna innehålla tips och råd eller gör-såhär-listor. Syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser är element som normalt bör ingå i publikationen.

Innehållet i faktabladen ska följa kommunikationspolicy för SLU i form av saklighet, trovärdighet, tillgänglighet, aktualitet, kvalitet samt ansvarsfullhet.

Faktabladen förmedlas framför allt i digital form, men kan skrivas ut eller tryckas vid behov. Layout och eventuell tryckkostnad bekostas av respektive institution eller genom projektmedel.

Observera att layoutmall för LTV faktablad ska användas och att publikation i SLU publikationsdatabas - serie LTV-fakultetens faktablad är obligatorisk.

Så här går det till

 1. Författare skickar in innehåll till SLU grafisk service grafiskservice@slu.se.
 2. SLU grafisk service lägger in innehåll i layoutmall och skickar via e-post korrektur till författare och prefekt (eller annan utsedd person på institutionen som har ansvar för innehållsmässig kvalitet).
 3. Författare granskar och återkommer med svar på korrektur. Prefekt (eller annan utsedd person) svarar på e-post med sitt godkännande av faktabladet.
 4. När korrektur accepterats av författare och prefekt godkänt publicering ansöker SLU grafisk service om serienummer och DOI.
 5. Slutversion av faktabladet skickas till huvudförfattare som ansvarar för publicering enligt bibliotekets rutiner.
 6. Huvudförfattare registrerar sin publikation i SLU:s publikationsdatabas.

Prefekter och dekan får en samlad lista över publikationer årligen.

Glöm inte att använda ditt faktablad! Skicka länken till dina kontakter, tipsa på LinkedIn och låt kommunikatörer du har kontakt med veta att det finns.

Krav på underlag

Text

Texten levereras oformaterad i Word-format. Det behöver framgå vad som är rubrik, ingress, mellanrubriker, bildtexter inklusive fotografens namn samt punktlistor.

Mellanrubrikerna får gärna vara berättande och förstärka budskapen. Undvik rubriker såsom Inledning, metod, diskussion.

Rekommendation antal tecken

 • Rubrik H1: Max två rader, ca. 75 tecken.
 • Underrubrik H2: Max två rader, en rad om rubrik H1 är två rader. Två rader ca. 125 tecken.
 • Ingress: Max 550 tecken.
 • Brödtext: Beror på antal bilder, ca. 12 300 tecken vid tre bilder, ca. 15 000 tecken om inga bilder ska användas.

Tabeller

Tabeller skapas i Word-dokumentet med rubriken placerad ovanför.

Referenser

Anges i Word-dokumentet som:

Efternamn, F. (XXXX). Titel på publikationen.

Läs mer

I mallen finns plats där länkar och hänvisning till mer läsning relaterat till ämne i faktabladet läggas in. Länkar och länktitlar skrivs i Word-dokumentet.

Textinnehåll i sidhuvud och sidfot

I Word-dokumentet anges:

 • Institution/centrumbildning
 • Utgivningsort
 • Författarens/författarnas namn, titel, institution, e-postadress samt ORCID

Bilder och grafik

Bilder och objektgrafik skickas med e-post i jpg- eller tiff-format (ej inklistrade i word-dokumentet). Rekommenderad upplösning är 600 dpi.

I mallen finns plats för 1-3 bilder samt en sidhuvudbild. Anpassningar kan göras i samråd med SLU grafisk service.

Tänk på för fotografier:

 • Du ska ha rättighet att använda bilden och upphovsperson/källa ska anges.
 • Om personer är avbildade ska du ha fått deras godkännande att använda bilden i detta syfte (GDPR bild och video) 
 • Alt-text för bilden anges i text i Word-dokumentet.

Tänk på för objektgrafik:

 • Du ska ha rättighet att använda grafiken och upphovsperson/källa ska anges.
 • Alt-text för bilden anges i text i Word-dokumentet.

Fakta:

Creative commons

SLU rekommenderar licensen CC BY-ND och dessa CC-badges (märkning) finns i mallen.

BY = Licenstagare får kopiera, distribuera och visa verket samt göra bearbetningar och remixer av det endast om upphovsmannen eller licensgivaren ges erkännande.

ND = Licenstagare får kopiera, distribuera och visa endast ordinarie kopior av verket, inga bearbetningar eller remixer av det.

Mer information: Creative Commons (Wikipedia) 

Alternativtexter till bilder

Alternativtexter till bilder är en hjälp för personer med nedsatt syn att förstå digitalt innehåll. Alt-texten blir uppläst för den som lyssnar på en webbsida eller visas för den om surfar utan bilder. Att använda alt-text är ett krav för att uppfylla webbtillgänglighetsdirektivet.

 • En alternativtext ska så långt som möjligt vara ett likvärdigt alternativ till bilden. Den ska inte i första hand beskriva bilden utan fylla samma funktion som bilden.
 • Tänk dig att du kort beskriver bildens innehåll för någon över telefon som behöver förstå innehållet.
 • Var kortfattad. Sträva efter att inte skriva längre än 80 tecken. Undvik att skriva mer än 150 tecken eftersom det är gränsen för vad en del skärmläsare klarar.
 • Undvik överflödig information. Alternativtexten behöver t.ex. inte innehålla fraser som “en bild av…”, för användaren är det uppenbart att det är en bild som beskrivs.
 • Om bilden består av text, kan denna text ofta användas rakt av.
 • I alternativtexter för bilder som har en funktion, det kan vara en länk till något eller en knapp, beskrivs funktionaliteten och inte bilden i sig. Exempel: En pil pekar till nästa sida. Skriv "Nästa sida" i stället för "Pil som pekar till höger" i alternativtexten.
 • Grafik, till exempel diagram och infografik, ska också förklaras. Tänk på att det är innehållet som ska förmedlas och inte det visuella intrycket. För exempelvis ett tårtdiagram skrivs datan som utgör grunden för diagrammet i alt-texten.

Mer information finns på Textalternativ på webbriktlinjer.se och Digital tillgänglighet på DIGG:s webbplats.