Hoppa till huvudinnehåll

Ämnesöversyn vid LTV fakulteten

Syftet med översynen är att säkerställa att inriktningen av LTV-fakultetens ämnesområden ligger i linje med fakultetens uppdrag och strategi för framtiden, samt att det skapas goda långsiktiga förutsättningar för verksamhetens genomförande.

Färgpalettkarta. Foto.

I december 2021 beslutade fakultetsstyrelsen att göra en ämnesöversyn vid LTV-fakulteten.

Det övergripande syftet med översynen är att säkerställa att inriktningen av fakultetens ämnesområden ligger i linje med fakultetens uppdrag och strategi för framtiden samt att långsiktiga goda förutsättningar skapas för genomförandet av verksamheten.

Målet med översynen är att ta fram en utvecklingsplan som kan skapa förutsättningar för fakultetens ämnesområden att säkerställa genomförandet av fakultetens uppdrag. Utvecklingsplanen ska ligga till grund för fakultetsnämndens beslut om förändringar av ämnesområden.

Kortfattat svensk presentation av ämnesöversynsprojektet (PDF)

Läs mer på engelsk sida

Publicerad: 10 juli 2023 - Sidansvarig: internkommunikation@slu.se

Kontakt

Information om projektet kommer att ges fortlöpande via mejl, möten och här på medarbetarwebben. Prata med din närmaste chef om du har frågor eller synpunkter. Du kan också mejla tomas.osterman@slu.se eller christina.kolstrup@slu.se.

Loading…