Diarium och arkiv LTV

Senast ändrad: 10 januari 2024

Du når oss via ltvregistrator@slu.se

Marika Gullberg, administratör, registrator tel. 040-41 55 50

  • ärenderegistrering
  • tillhandahåller allmänna handlingar
  • remisser

Henette Wester, vikarierande arkivarie

(Douglas Gunnarsson, arkivarie, tjänstledig)

Adress

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Besöksadress: Fakultetskansliet, Sundsvägen 5, Alnarp


Kontaktinformation

Håkan Sandgren, fakultetsdirektör
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
040-41 54 34
hakan.sandgren@slu.se