Diarium och arkiv LTV

Senast ändrad: 14 februari 2023

Du når oss via ltvregistrator@slu.se

Marika Gullberg, administratör, registrator tel. 040-41 55 50
- ärenderegistrering
- tillhandahåller allmänna handlingar
- remisser

Douglas Gunnarsson, arkivarie, tel. 040-41 55 40

Adress

Postadress: Box 52, 230 53 Alnarp

Besöksadress: Fakultetskansliet - Sundsvägen 5


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296