Diarium och arkiv LTV

Senast ändrad: 10 november 2023

Du når oss via ltvregistrator@slu.se

Marika Gullberg, administratör, registrator tel. 040-41 55 50
- ärenderegistrering
- tillhandahåller allmänna handlingar
- remisser

Douglas Gunnarsson, arkivarie, tel. 040-41 55 40

Adress

Postadress: Box 52, 230 53 Alnarp

Besöksadress: Fakultetskansliet - Sundsvägen 5


Kontaktinformation

Tomas Österman, t.f fakultetsdirektör, forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
tomas.osterman@slu.se, 040-41 50 37, 072-718 70 78