Mötesöversikt och protokoll

Senast ändrad: 11 april 2024

Möten och evenemang för LTV-fakulteten av fakultetsgemensam karaktär eller fakultetsgemensamt intresse listas här. Syftet är att underlätta planering och undvika krockar. För detaljerad information gå till webbplatsen för mötesorganet eller evenemangsinformationen i SLU:s kalendarium. Reservation för ändringar och skrivfel!

Vårtermin 2024

Januari

24 Fakultetsnämnd, kl. 13.00–17.00

30 FUN-LTV, kl. 9.00–12.00

31 Programnämnd, kl. 13.00–16.30 (zoom)

Februari

28 Fakultetsnämnd, kl. 13.00–17.00

29 Foman-LTV, kl. 14.00–15.30

Mars

20 Programnämnd, kl. 13.00–16.30 (zoom)

21 DN-LTV, kl. 9.00–12.00

April

3 Fakultetsnämnd, kl. 13.00–17.00

12 FUN-LTV, kl. 9.00–12.00

15 DN-LTV, kl. 8.30–10.00

Maj

7 Programnämnd, heldag kl 9.00–16.00, Alnarp (OBS! tisdag)

8 Fakultetsnämnd, kl. 13.00–17.00

21 DN-LTV, kl. 9.00–12.00

Juni

4 Foman-LTV, kl. 14.00–15.00

4 DN-LTV, kl. 9.00–12.00

4 FUN-LTV, kl. 13.00–16.00

5 Programnämnd, kl 13.00–16.30 (zoom)

12 Gemensamt möte fakultetsnämnd och prefekter, heldag, 10.00–16.30

Hösttermin 2024

Augusti

x

September

4 Fakultetsnämnd, kl. 13.00–17.00

6 FUN-LTV, kl 9.00-12.00

18 Programnämnd, kl. 13.00–16.30 (zoom)

Oktober

8 Docentföreläsningar

9 Fakultetsnämnd, kl. 13.00–17.00

21 FUN-LTV, kl 13.00-16.00

23 Programnämnd, heldag kl. 9.00–16.00, Ultuna

November

13 Gemensamt möte fakultetsnämnd och programnämnd, förmiddag, kl. 10.00–16.30

December

3 FUN-LTV, kl 9.00-12.00

4 Programnämnd, kl 13.00–16.30 (zoom)

11 Gemensamt möte fakultetsnämnd och prefekter, förmiddag, kl. 10.00–16.30

 

Återkommande och löpande

Återkommande/Löpande

Tisdagar kl. 14.00: Förhandling/information enligt MBL med personalorganisationerna. (kontakt HR-specialist Kristin Larsson)

Disputationer – se SLU:s kalendarium (kontakt fakultetshandläggare Lotta Malmborg)

Institutionernas informationsmöten:

AEM varje måndag 9.30
BT varje måndag 9.30–10.00
LAPF varje onsdag 9.30–10.00
VSB har möten onsdagar 9:00–10:00 varje jämn vecka
VF varje torsdag 9.00–9.30
SOL varje onsdag 10.00
SoU torsdag jämna veckor 9.30–10.30

Andra mötesdatum

Styrelsen

Utbildningsnämnden (UN)

Protokoll

Letar du efter protokoll från ett möte? Dessa finns i Public 360. För att kunna öppna länkarna till Public 360 behöver din dator finnas inom SLU:s nätverk/vpn och ha Office Plugin för Public 360. Kontakta support@slu.se om du behöver hjälp.

Snabbguider till Public 360

Förkortningar


Kontaktinformation