Nit och Redlighet i Rikets tjänst (NOR)

Senast ändrad: 03 september 2021

När man arbetat i statlig tjänst i 30 år tilldelas man förtjänsttecknet Nit och Redlighet i Rikets tjänst (NOR). Detsamma gäller om man vid uppnådd pensionsålder har arbetat statligt i 25 år eller om man p.g.a. arbetsbrist blivit uppsagd och har arbetat statligt i 25 år.

Förtjänsttecknet Nit och Redlighet i Rikets tjänst (NOR) delas ut varje år på våra huvudorter Ultuna, Alnarp, Umeå och Skara. Detta sker under festliga former, som varierar något från ort till ort.