Nit och Redlighet i Rikets tjänst (NOR)

Senast ändrad: 01 november 2023

När man arbetat i statlig tjänst i 30 år tilldelas man förtjänsttecknet Nit och Redlighet i Rikets tjänst (NOR). Detsamma gäller om man vid uppnådd pensionsålder har arbetat statligt i 25 år eller om man p.g.a. arbetsbrist blivit uppsagd och har arbetat statligt i 25 år.

Förtjänsttecknet Nit och Redlighet i Rikets tjänst (NOR) delas ut varje år under festliga former. I år sker utdelning: 

  • Umeå 4 december
  • Alnarp 7 december
  • Uppsala 14 december