Vanliga frågor, NOR

Senast ändrad: 10 april 2024

När får man förtjänsttecknet Nit och Redlighet i Rikets tjänst?

När man arbetat i statlig tjänst i 30 år tilldelas man förtjänsttecknet Nit och Redlighet i Rikets tjänst (NOR). Detsamma gäller om man vid uppnådd pensionsålder har arbetat statligt i 25 år eller om man p.g.a. arbetsbrist blivit uppsagd och har arbetat statligt i 25 år. Beslut om vilka som skall tilldelas NOR tas av myndigheten i Rektors beslutsmöte. Detta beslut brukar tas i början på hösten och utdelningen sker vanligtvis i slutet av november eller i början av december. 

Hur sker utdelningen?

NOR utdelas årligen av rektor på SLU och alla mottagarna får ta emot minnesgåvor under festliga former. 

Vilka gåvor kan man välja mellan?

Du kan välja mellan nedanstående gåvor:

  • Guldmedalj
  • Guldarmbandsur, dam
  • Guldarmbandsur, herr
  • Kristallskål/Gunnar Cyrén
  • Konstskulptur/Ernst Billgren
  • Konstskulptur/Bertil Vallien

Se information om gåvorna i detta dokument. Du som kommer ifråga för NOR blir kontaktad i september/oktober. Du får då välja dels vad du vill ha för gåva och dels om du vill komma på en gemensam utdelning eller ta emot NOR på annat sätt.

Varför får inte jag NOR i år?

Om du tror att du är berättigad till NOR och inte finns med i Rektors beslut om NOR-mottagare är det bra om du tar kontakt med Löneenheten och kontrollerar varför. Det kan vara så att du varit tjänstledig eller av andra skäl inte kan räkna alla "dina" månader/år. Det kan också vara så att alla uppgifter inte finns med i din matrikel och att du därför inte kommit med.