Fakultetens nyhetsbrev

Senast ändrad: 26 april 2023

Läs det senaste nyhetsbrevet, där det bland annat finns en inledning från fakultetsledningen, tidigare kallat dekanbrev.


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 54 94