LTV-fakultetens strategi 2021-2025

Senast ändrad: 18 januari 2024

Under våren 2019 utarbetades en ny modell för SLU om hur strategiprocessen ska se ut gällande strategi för perioden 2021–2025. Den nya strategimodellen innebär bland annat att fakulteternas strategier ingår som bilaga till universitetets strategi.

Tidslinje över fakultetens strategiprocess. Grafik.

Strategiprocessen på LTV-fakulteten

I december 2019- januari 2020 ägde två stora möten med diskussioner om SWOT-analysen rum. Ämnesansvariga fick då som uppgift till diskutera och prioritera SWOT-analysen på sina respektive avdelningar.

Uppgiften rapporterades tillbaka till fakultetens handläggare den 30 mars. Utifrån detta har sedan målområdena diskuterats på prefektinternat den 27-28 april.

På prefekt- och fakultetsnämndsmötet i juni formulerades målområdena som sedan ska gå ut på remiss över sommaren. Resultatet dras på fakultetsnämnd i november.

Fakultetsstrategin 2021-2025 beslutades i december 2020.

Ladda ned Fakultetsstrategi LTV 2021-2025 här.

Ladda ned beslut Verksamhetsplan LTV 2021-2025 här.

 

Strategiarbetet på SLU

Universitetets strategi beslutades av SLU:s styrelse i september 2020. Den beslutade strategin finns att läsa här >>


Kontaktinformation

Har du frågor om LTV-fakultetens strategiprocess?

Medarbetare vid LTV-fakulteten kontaktar:

Denis Avdic
Ansvarig fakultetshandläggare vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415023, +46722378767
E-post: denis.avdic@slu.se

Externa intressenter kontaktar:

Christina Lunner Kolstrup
Dekan vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415494, +46730881634
E-post: christina.kolstrup@slu.se