För lärare i Alnarp

Senast ändrad: 15 april 2024
röda äpplen av sorten Truls som tagits fram på Balsgård

Sidan är till för dig som undervisar och examinerar i kurser och program vid LTV-fakulteten eller på campus Alnarp. Denna sida kan ses som ett komplement för att hitta rätt saker snabbare och mer samlat.

Kurssida – överblick funktion och integration med andra system

Alla kurser på grund- och avancerad nivå har en egen kurssida på webben. All information på kurssidan hämtas från andra system. På sidan beskrivs kurssidans funktion, vilka system som är integrerade och vad institutionen behöver tänka på.

Ny som kursledare?

Är du ny som kursledare eller upplever att det är svårt med att hitta rätt ibland all information som finns, så är du alltid välkommen att höra av dig till en av oss kursadministratörer. Du hittar oss i Tornhuset. 
Utbildningsadministratörer UC

 

Snabblänkar till efterfrågade sidor:

Terminstider där även ortsspecifika uppgifter för Alnarp finns listade

Undervisningslokaler i Alnarp
(information om var lokalen finns, hur stor den är, vilken utrustning som finns tillgänglig samt en bild på hur lokalen ser ut)

 

Viktig information om kommande bokningsperiod – Alnarp
HT 2024 period 1, sommarkurser samt omtentamensperioden i augusti

Terminsbokning/Boka lokaler/Boka tentamen

När det gäller bokning av lokaler till kurser så är det viktigt att separera bokning av undervisningslokaler och bokning av tentamen, dessa hanteras olika, se länkar nedan. 

Lokalbokning/terminsbokning  

Deadline för kommande kursbokningsperioder - Alnarp:
15/5: bokning av period 1
15/9: bokning av period 2
15/11: bokning av period 3
15/1: bokning av period 4
15/5: bokning av sommarperioden

Tentamensservice (TS)

Beställning av salstentamen eller annan tentamen där ni önskar hjälp av TS med bokning av sal, tentamensvärd etc har i Alnarp deadline enligt nedan:

15/5: bokning av period 1
15/9: bokning av period 2
15/11: bokning av period 3
15/1: bokning av period 4

Kursvärdering Evald inkl. blanketter

Viktiga kom-i-håg!

Vid kursstart, en studentrepresentant skall utses av studentgruppen. Namnet läggs in i systemet Evald, fråga din utbildningsadministratör om du behöver hjälp.

Mer och detaljerad information i länk nedan:

Information om Evald för Medarbetare

Information om Evald för studenter

Studentrepresentanten erhåller en ersättning om 400kr (minus skatt) för sin insats blankett som gör att ersättningen kan utbetalas.
Studenten fyller i blanketten, den signeras av kursledare och lämnas till personalregistreraren på institutionen. HR-stöd

Arkiv kursvärderingar

Äldre Kursvärderingar läggs upp på respektive kurssida

Detaljerade kursvärderingar för GU-ansvariga och PSR finns på Teams, hör av dej till UC-helpdesk@slu.se om du har rollen men inte har tillgång.

 

Allt om Examensarbete

Informationssida Medarbetarwebben Examensarbete

 • riktlinjer för examensarbeten
 • registreringsblankett
 • arbetsplan
 • etc

Blankett Godkännande av självständigt arbete (pdf) rev. nov 2017

Utbildningshandboken om självständigt arbete (examensarbete)

Nytt 2024
Blankett "Samtycke och information för deltagande och personuppgiftsbehandling i studentarbete vid SLU"

In English: Participation in an independent project at SLU – consent and information about the processing of personal data

(Blanketten ges via tex PSR till de studenter som skall till sina exjobb samla in information.)

 

Informationssida för Studenter Studentwebben

SLU biblioteket

 

 

Nedan finns kontaktuppgifter till Programstudierektorer (PSR) och biträdande prefekter för grundutbildningen (GU) på LTV fakulteten samt för övriga program som ges på campus Alnarp, samt övriga länkar av relevans för dessa uppdrag.

Stöd till Programstudierektor

Delegation till biträdande prefekt för GU (tidigare namn GU-ansvarig) (pdf)

 

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorsuppdrag  beslutade av Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) fr o m 2022-07-01, dock längst till 2025-06-30, för följande utbildningsprogram:

 • Agroecology - master, PSR Teun Dekker (bitr PSR Raj Chongtham)
 • Food and Landscape - master, PSR Anna Peterson
 • Horticultural Science - master, PSR Karl-Johan Bergstrand
 • Hortonom, programkoordinator Salla Marttila (ingen antagning)
 • Hållbar stadsutveckling - master, PSR Helena Mellqvist
 • Landskapsarkitekt - Alnarp, PSR Caroline Dahl (bitr PSR Anders Larsson och Linn Osvalder)
 • Landskapsarkitekt - Uppsala, PSR Malin Eriksson (bitr PSR Anna Lundvall)
 • Landskapsingenjör – Alnarp, PSR Åsa Bensch
 • Landskapsingenjör - Uppsala, PSR Bodil Dahlman
 • Landscape Architecture- master, PSR Caroline Dahl (bitr PSR Anders Larsson och Linn Osvalder)
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master, PSR Burcu Yigit Turan
 • Outdoor Environments for Health and Well-being - master, PSR Elizabeth Marcheschi
 • Plant Biology for Sustainable Production - master, PSR Ida Lager (bitr PSR Anders Kvarnheden)
 • Trädgårdsingenjör - design, PSR Stefan Sundblad
 • Trädgårdsingenjör - odling, PSR Mattias Larsson
Programstudierektorer (PSR) övriga program som ges på campus Alnarp:
 • Lantmästare, PSR Helene Larsson Jönsson (utses av PN-NJ)
 • Sustainable Food Systems (antagna från HT22), PSR Lotta Nordmark (utses av PN-NJ)
 • Sustainable Food Systems - Master´s Programme (antagna t.o.m. HT21) PSR Lotta Nordmark (utses av PN-NJ)
 • Euroforester - master, PSR Per-Ola Hedwall (utses av PN-S)
 • Forest and Landscape (BSc), PSR Karin Hjelm (utses av PN-S) (bitr PSR Helena Mellqvist)
 • (Skogsbruk med många mål- ingen antagning), PSR Karin Hjelm (utses av PN-S))

Informationen uppdaterad 2024-04-18 av Desiree Mattsson

Biträdande prefekter för GU (GU-ansvariga)

Biträdande prefekter för GU vid LTV-fakulteten, Alnarp

Institutionen för biosystem och teknologi – Lars Mogren, ankn. 5376, Department of Biosystems and Technology

Institutionen för växtförädling - Aakash Chawade, ankn. 5328, Department of Plant Breeding

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning – Maria Kylin, ankn. 5451, och Kristin Wegren, ankn. 5482, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Institutionen för växtskyddsbiologi - Marie Bengtsson, ankn. 5308, Department of Plant Protection Biology

Institutionen för människa och samhälle - Jozefine Nybom, ankn. 5506, Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

Biträdande prefekt för GU vid LTV-fakulteten, Ultuna

Institutionen för stad och land - Helen Arvidsson, ankn. 1995, Department of Urban and Rural Development

Institutionsstudierektor vid S-fakulteten, Alnarp

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap - Jörg Brunet

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningscentrum
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp