HR-stöd Alnarp

Senast ändrad: 11 oktober 2023

Vad gör ett HR-stöd?

  • PRIMULA – hantera anställningsärenden/frågor, lön och arvoden
  • IDIS – hantera katalogrollen, AD-konto, e-post
  • REACH MEE – annonsering, rekrytering
  • Digital introduktion
  • Rekryteringsprocessen
  • Introduktion för nyanställda

 

Kontakta ditt HR-stöd:

Johanna Strand, institutionerna för växtskyddsbiologi / biosystem och teknologi
Vegetum, Sundsvägen 14, 040-41 5366 

Jörgen Olsson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning / LTV-kansliets stödfunktioner
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5431 

Annette Svensson, institutionen för växtförädling / institutionen för människa och samhälle
Horticum, Sundsvägen 10, 040-41 5027 

Marie Månsson, enheten för samverkan och utveckling
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5444

Violeta Kokos, (fakulteten för skogsvetenskap) institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Silvicum, Sundsvägen 3, 040-41 5172 


Kontaktinformation

Kristin Larsson, enhetschef ekonomi och hr-stöd,
LTV-kansliet, SLU
kristin.larsson@slu.se, 040-415018, 070-2859036