Ledningsstöd LTV

Senast ändrad: 17 januari 2024

Chef med personalansvar

Tomas Österman, forskningssekreterare, tel 040-41 50 37

Postadress: Box 7082, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Ultuna

Medarbetare

Denis Avdic, fakultetshandläggare, tel 040-41 50 23
Box 190
, Fakultetskansliet

- dekanbeslut
- sekreterare prefektgruppen
- delegationsordning
- strategi, planering och uppföljning
- internationell handläggare

Marika Gullberg, administratör, tel 040-41 55 50
Box 190
, Fakultetskansliet

- ärenderegistrering
- tillhandahåller allmänna handlingar
- remisser

Douglas Gunnarsson, arkivarie, tel 040-41 55 40 (föräldraledig tom 28/6)

Henette Wester, vik. arkivarie
Box 190, Fakultetskansliet

Katrin Larson Litsfeldt, administratör, tel 040-41 54 16
Box 190, Fakultetskansliet

Torleif Ljung, fakultetshandläggare, tel 040-43 50 44
Box 190
, Fakultetskansliet

- sekreterare fakultetsnämnd LTV
- sekreterare lärarförslagsnämnd LTV
- fakultetsdirektörsbeslut
- kompetensförsörjning

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare, tel 040-41 50 25
Box 190, Fakultetskansliet

Boel Sandskär, fakultetshandläggare, tel 040-41 50 82
Box 190, Fakultetskansliet

Sara Kyrö Wissler, projektledare, tel 040-41 51 07
Box 190, Fakultetskansliet

Tomas Österman, forskningssekreterare, tel 040-41 50 37
Postadress: Box 7082, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Ultuna

- interna forskningsfrågor
- kompetensförsörjning
- verksamhetsförsörjning
- externfinansiering

Adress

Postadress: Box 190, 234 22 Alnarp

Besöksadress: Fakultetskansliet - Sundsvägen 5, Alnarp


Kontaktinformation

Tomas Österman, Forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
tomas.osterman@slu.se, +4640415037, +46727187078