Programstudierektorer och GU-ansvariga

Senast ändrad: 14 februari 2023

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorsuppdrag  beslutade av Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) fr o m 2022-07-01, dock längst till 2025-06-30, för följande utbildningsprogram:

 • Agroecology - master, PSR Teun Dekker (bitr PSR Raj Chongtham)
 • Food and Landscape - master, PSR Anna Peterson
 • Horticultural Science - master, PSR Karl-Johan Bergstrand
 • Hortonom, programkoordinator Salla Marttila (ingen antagning)
 • Hållbar stadsutveckling - master, PSR Helena Mellqvist
 • Landskapsarkitekt - Alnarp, PSR Caroline Dahl (bitr PSR Anders Larsson och Linn Osvalder)
 • Landskapsarkitekt - Uppsala, PSR Malin Eriksson (bitr PSR Anna Lundvall)
 • Landskapsingenjör – Alnarp, PSR Åsa Bensch
 • Landskapsingenjör - Uppsala, PSR Bodil Dahlman
 • Landscape Architecture- master, PSR Caroline Dahl (bitr PSR Anders Larsson och Linn Osvalder)
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master, PSR Lena Steffner
 • Outdoor Environments for Health and Well-being - master, PSR Elisabeth von Essen
 • Plant Biology for Sustainable Production - master, PSR Ida Lager (bitr PSR Anders Kvarnheden)
 • Trädgårdsingenjör - design, PSR Stefan Sundblad
 • Trädgårdsingenjör - odling, PSR Mattias Larsson
Programstudierektorer (PSR) övriga program som ges på campus Alnarp:
 • Lantmästare, PSR Catharina Alwall Svennefelt (utses av PN-NJ)
 • Euroforester - master, PSR Giulia Attocchi (utses av PN-S)
 • Forest and Landscape (BSc), PSR Karin Hjelm (utses av PN-S) (bitr PSR Helena Mellqvist)

 • (Skogsbruk med många mål- ingen antagning), PSR Karin Hjelm (utses av PN-S))

Informationen uppdaterad 2023-04-04 av Desiree Mattsson

Biträdande prefekter för GU (GU-ansvariga)

Biträdande prefekter för GU vid LTV-fakulteten, Alnarp

Institutionen för biosystem och teknologi – Lars Mogren, ankn. 5376, Department of Biosystems and Technology

Institutionen för växtförädling - Aakash Chawade, ankn. 5328, Department of Plant Breeding

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning – Maria Kylin, ankn. 5451, och Kristin Wegren, ankn. 5482, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Institutionen för växtskyddsbiologi - Marie Bengtsson, ankn. 5308, Department of Plant Protection Biology

Institutionen för människa och samhälle - Mats Gyllin, ankn. 5537, Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

Biträdande prefekt för GU vid LTV-fakulteten, Ultuna

Institutionen för stad och land - Helen Arvidsson, ankn. 1995, Department of Urban and Rural Development

Institutionsstudierektor vid S-fakulteten, Alnarp

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap - Jörg Brunet

 


Kontaktinformation

Annica Thomsson, Utbildningsledare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
annica.thomsson@slu.se, +4640415003, +46730595466