Utbildningsstöd

Senast ändrad: 27 juni 2024

Det mesta du behöver finns på SLU:s centrala sidor för Stöd & service/Utbilda, men ibland finns information och stödfunktioner som är riktade specifikt till dig som arbetar på fakulteten. Det hittar du här.

Stödfunktioner vid fakulteten

Centrala sidor om utbildning

Grundutbildning

programsidorna på Studentwebben finns utbildningsplaner, ramscheman och annan programspecifik information om fakultetens utbildningar:

För dig som är administratör, lärare och examinator, programstudierektor

Forskarutbildning


Kontaktinformation