Odlingsenheten

Senast ändrad: 20 november 2023

Chef med personalansvar

Alexandra Nikolic, driftchef tel. 040-41 5077, 070-9655027
Fakultetskansliet

Medarbetare

Biotronen

Ann Dahl, forskningsingenjör, tel: 040-41 52 05

Ramesh Vetukuri, utvecklingsledare, 073-9262363

Landskapslaboratoriet

Erik Svensson, parktekniker, 070-9436621

Forskningsväxthusen

Laura Vetukuri, växthustekniker, 070-5591378

Trädgårdslaboratoriet

Joakim Tigerschiöld, trädgårdsmästare, 073-336 03 56

Fredrik Alfsson, trädgårdsmästare, 0722-192951

Christian Engberg, trädgårdsmästare, 073-506 28 65

Alnarpsparken

Mari-My Bergquist, driftledare, 070-558 33 25

Marcus Bränd, trädgårdsmästare, 072-516 38 36

Carl Löfvall, trädgårdsmästare, 073-230 07 58

Andreas Larsson, parktekniker, 072-706 69 65

Jonny Svensson, parktekniker, 072-530 45 55

Frederik Tauchnitz, trädgårdsmästare, 072-504 24 75

Adress

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Besöksadresser
Fakultetskansliet - Sundsvägen 5,
Biotron/växthus - Sundsvägen 14,
Parken - Skogshusvägen 1,
Trädgårdslaboratoriet - Växthusvägen 14


Kontaktinformation

Alexandra Nikolic, driftchef
Odlingsenheten, LTV-kansliet, SLU
alexandra.nikolic@slu.se, 040-41 50 77, 070-965 50 27