Prefekter och institutioner

Senast ändrad: 27 juni 2024

Prefekten är chef för en institution med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Uppdraget som prefekt och ställföreträdande prefekt är på tre år. De flesta prefekter tillträdde den 1 juli 2022.

Institutionen för biosystem och teknologi

Prefekt: forskare Hanna Sassner
Stf prefekt: universitetslektor Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Länk till institutionens hemsida.

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Prefekt: professor Ingrid Sarlöv Herlin
Stf prefekt: universitetsadjunkt Kristin Wegren

Länk till institutionens hemsida.

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt: forskare Mats Gyllin
Stf prefekt: universitetslektor Sara Spendrup

Länk till institutionens hemsida.

Institutionen för stad och land

Avdelningen för landskapsarkitektur

Avdelningschefer:
Åsa Ahrland,
universitetslektor, +4618672508
asa.ahrland@slu.se

Bruno Santesson, universitetsadjunkt, +4618672519, +46739826023 
bruno.santesson@slu.se

Länk till institutionens hemsida.

Institutionen för växtförädling

Prefekt: professor Anders Carlsson
Stf prefekt: forskare Ramesh Vetukuri

Länk till institutionens hemsida.

Institutionen för växtskyddsbiologi

Prefekt: professor Richard Ignell
Stf prefekt: forkskare Kristina Karlsson Green

Länk till institutionens hemsida.

Enheten för samverkan och utveckling

Enhetschef: Ida Andersson

Länk till enhetens hemsida.


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 50 30