Forskningsanläggningar

Senast ändrad: 04 september 2023

Vid fakulteten finns ett antal forskningsanläggningar som kan nyttjas av både forskare vid SLU och externa.

Faciliteterna på SLU Alnarps campus består av grönytor som sköts och utvecklas av odlingsenheten:

Alnarpsparken
Biotronen
Landskapslaboratoriet (Alnarps Västerskog och Tor Nitzelius Park)
Trädgårdslaboratoriet
Växthus (Exposéhuset, Lilla Växthuset samt växthusen vid Horticum och Vegetum)

Kontaktuppgifter till medarbetare på faciliteterna finns på denna sida.

Se alla forskningsanläggningar vid SLU på sidan Forskningsinfrastruktur.