Utbildningsadministratörer

Senast ändrad: 24 juni 2024
Höstfärg Alnarps slott

Vi arbetar med kursadministration för alla institutioner i Alnarp.

Vad gör en utbildningsadministratör?

 • Utbildar/informerar via utskick och på möten
 • Svarar på studierelaterade frågor från bl.a. studenter, lärare och programstudierektorer
 • Bevakar lagstiftning och regelverk kring utbildning
 • Upprättar och uppdaterar administrativa rutiner och checklista för lärare
 • Förbereder och medverkar vid läsårsstart
 • Ger användarstöd i utbildningsadministrativa system, se nedan
 • Tar initiativ till och medverkar vid utveckling av verksamheten
 • Är delaktiga i SLU/UC övergripande projekt (t.ex. tentamensprojekt, nätverk utbildningsadministration)
 • Hanterar tentamensanmälan på Ladok Student
 • Ger stöd för genomförande av hemtentamen
 • Lämnar ut rättade tentamen

Kursplanering: SLUkurs-SLUnik-Canvas

Kursplaner och -tillfällen (Slukurs)

 • Lägger in information i Slukurs – kurstillfällen, delprov, kursledare, examinator, administratör
 • Stämmer av och uppdatera kursledare, examinator inför nytt läsår
 • Lägger in moduler/delprov i Slukurs vid givna deadlines
 • Arkivering av kursplaner

Kurssida (Slunik)

 • Ger stöd och råd åt kursledare att lägga ut kursinformation vid behov
 • Ger stöd åt kursledare att få ut meddelanden till studenter vid behov

Kursrum (Canvas)

 • Beställer Canvasrum till alla kurser
 • Ombesörjer koppling av studentgrupp i Canvasrummet

Studenter och studier; NyA och Ladok

Hantering av anmälda/antagna studenter (NyA)

 • Ta fram information om förväntat antal studenter
 • Bidra med information inför beslut gällande reservantagning/överintag
 • Stöd åt kursledare/examinator vid granskning av villkorade studenter
 • Ta bort behörighetsvillkor när villkoret är uppfyllt
 • Anta reserver på kurs
 • Administrativ hantering av fysiska antagningsprov

Student- och studiedokumentation (Ladok)

 • Aktivera webbregistrering
 • Lägga till medarbetarrättigheter (rapportör/attestant)
 • Följa upp deltagarlista genom 2-veckorskontroll
 • Omregistrera aktuella studenter
 • Vara stöd till kursledare och examinatorer, t.ex. vid betygsrapportering
 • Rapportera in resultat på examensarbeten utifrån underlag

Kursvärdering och exjobb: Evald och Epsilon

Kursvärdering (Evald)

 • Sammanställa och skicka kursvärderingar till institutionerna efter varje period

Självständiga arbeten/examensarbeten (Epsilon)

 • Deponera pdf-filen så att publicering och arkivering kan göras av biblioteket

Tentamen

Tentamensservice

 • Gör en översiktlig terminsplanering av tentamenstillfällen
 • Hanterar Funka-anpassningar
 • Bokar tentamensvärdar
 • Hanterar utlämning/hämtning av tentor till/från tentamenslokalen
 • Mejladress: tentamen.alnarp@slu.se

Kontakta oss 



Ann-Charlotte Dahlbäck, tel. 040-41 5146

 • Landskapsingenjör Alnarp
 • Food and Landscape
 • Sustainable Food Systems (kurser i Alnarp)
 • Skogsbruk med många mål (inget intag)
 • Tentamenssamordning

Katarina (Tina) Lantz, tel. 040-41 5108

 • Lantmästarprogrammet
 • Tentamenssamordning

Jessica Jonerheim, tel. 040- 41 5014

 • Landskapsarkitektprogram - Alnarp
 • Landscape Architecture (LAM)
 • Tentamenssamordning
Desiree 2020-02.jpg

Desirée Mattsson, tel. 040- 41 5304

 • Trädgårdsingenjör odling
 • Forest and Landscape
 • Euroforester
 • Outdoor Environments for Health and Well-being
Anna Sjöstrand

Anna Sjöstrand, tel. 040-41 5374

 • Horticultural Science (+Hortonom)
 • Plant Biology for Sustainable Production

Katrin Larsson Litsfeldt, tel. 040-41 5416, 073-0646381

 • Stöd till Dekan och vice dekan
 • Agroecology
 • Hållbar stadsutveckling
 

Monica Gussarsson, utbildningsadministratör, tel.

 • Trädgårdsingenjör design

 

 


Kontaktinformation

Utbildningscentrum
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp