Inför bokningsperiod

Senast ändrad: 22 oktober 2021

Här finner du information kring den kommande bokningsperioden. Dina önskemål behöver vara lokalbokning/ tentamensservice tillhanda senast 15 november. Det senaste året har alla huvudorter p.g.a. Coronaläget bokat kurser i undervisningssalar en period i taget. I samband med att restriktionerna lyfts återgår vi nu till att boka enligt det antal bokningsperioder som gällde tidigare. Se kommande bokningsperioder nedan.

Samtliga länkar du kan behöva för lokalbokningen är samlade längst ner på sidan.

Institutioner som är ansluta till tentamensservice lägger in sina önskemål av tentamen enligt de anvisningar som tidigare överenskommits med tentamensservice. Övriga bokar tentamenslokal via lokalbokningen.

 

Att tänka på inför bokningen

  • Observera att tentamen, nötallergi, samt mikroskopering har förtur. Dessa behov måste tydligt anges när schema skickas in. Lämpligen i ”information till bokarna” i TE Preferences.
  • Uppropsdagen ska inga kursmoment planeras in.

Så lämnar du dina önskemål för kursbokningar

Skicka in din beställning via TimeEdit Preferences. På webbsidan vi nedan länkat finns en manual ”TE Preferences-manual för beställare” samt schemabeställningsmallarna sorterade på ort.

Samtliga mallar och manualer finner du här >>

Så lämnar du dina lokalönskemål för tentamen

Uppsala

Beställning av tentamen görs genom att skriva in tentamenstillfället i kursbokningsschemat i TimeEdit preferences.
Institutioner som är anslutna till tentamensservice bokar tentamen genom att lägga in beställningen i TimeEdit Exam. Vid frågor mejla tentamen@slu.se

Alnarp

Beställning av tentamen görs genom att fylla i Tentamensbeställningsmall - Alnarp och mejla den till tentamen.alnarp@slu.se

Umeå

Kursledare/motsvarande bokar tider för salstentamen via tentamensservice vid Umeå universitet: https://www.aurora.umu.se/tentamensservice

Gemensamma omtentamensdatum över orterna

I årshjulet presenteras förslag på ortsgemensamma omtentamensdatum för SLU. Gemensamma datum förenklar samordningen av omtentamen och ökar möjligheten för SLU:s studenter att omtentera vid annat SLU-campus än det där kursen ges.

Årshjulets datum finns främst för att underlätta hanteringen av omtentamenstillfällen som på grund av kursplanen behöver ske på lördagar. För att det ska vara praktiskt möjligt för Tentamensservice att på ett bra sätt möta behovet är det av stor vikt att utbildningar som behöver detta hjälps åt att styra till gemensamma datum i den mån då så är möjligt.

De rekommenderade onsdagarna har till syfte att underlätta samordningen för att omtentera på annat campus än det där kursen ges.

Datumen är rekommenderade och inte obligatoriska att följa. Förfrågningar om andra lördagar än de i årshjulet kommer hanteras restriktivt.

I det fall man inte har behov av att omtentera på lördagar, skickar man in sina önskemål för omtentamen de dagar som passar studieplanen bäst. Förslagsvis i veckorna om möjligt för att främja studentens möjlighet till återhämtning.

Informations om aktuella datum hittar du här >>

Video-undervisning

För distansundervisning på SLU rekommenderas verktyget Zoom – detta möte bokas själv av kursledaren/ föreläsaren. https://internt.slu.se/verktyg/zoom/

För disputationer och avhandlingar som kräver publik sändning hänvisas att boka Zoom Webinar. Detta gör man hos AV-stod@slu.se

Önskas starthjälp eller teknisk support kontakta AV-stod@slu.se, 018-676600

Zoom undervisning: https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/System/zoom/

Kommande bokningsperioder

Deadline för kommande kursboknings period

15/11

Alnarp: Bokning av period 3 (17 jan- 23 mars)

Uppsala/Umeå: Bokning av VT-22 inkl. sommarperioden (17 jan- 5 jun samt 6 jun-28 aug)

Vill du ha hjälp med TimeEdit?

Har du frågor om hur systemet fungerar eller behöver hjälp med dina bokningar i TimeEdit?

Nu finns möjlighet att vid två tillfällen i samband med lokalbokningsperioden få personlig hjälp online i zoom. Helt utifrån dina frågeställningar