Inför bokningsperiod

Senast ändrad: 04 juli 2023

Här finner du information kring den kommande bokningsperioden för kurser på SLU:s huvudorter.

Observera att särskilda önskemål tydligt måste anges när schemat skickas in. Lämpligen i ”information till bokarna” i TE Preferences.

På uppropsdagen ska inga kursmoment planeras in.

Så lämnar du dina önskemål för kursbokningar

Beställning av lokaler till kurs skickas in via TimeEdit Preferences. Via nedanstående länkar når du schemabeställningsmallar för respektive ort och även manualen ”TE Preferences- manual för beställare”.

Beställningsformulär - Alnarp

Beställningsformulär - Uppsala

Beställningsformulär - Umeå

Så beställer du tentamen hos tentamenservice

Skriftlig salstentamina beställs via TimeEdit Exam

Video-undervisning

För distansundervisning på SLU rekommenderas verktyget Zoom – detta möte bokas själv av kursledaren/ föreläsaren. https://internt.slu.se/verktyg/zoom/

För disputationer och avhandlingar som kräver publik sändning hänvisas att boka Zoom Webinar. Detta gör man hos Support@slu.se

Mer info om Zoom Webinar vid disputationer.

Önskas starthjälp eller teknisk support kontakta Support@slu.se, 018-676600

Zoom undervisning: https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/System/zoom/

Kommande bokningsperioder

Deadline för kommande kursbokningsperioder

Alnarp:

  • 15/5: bokning av period 1 samt sommarperioden 
  • 15/9: bokning av period 2
  • 15/11: bokning av period 3
  • 15/1: bokning av period 4

Uppsala/Umeå:

  • 15/5: bokning av HT inklusive augustitentor
  • 15/11: bokning av VT inklusive sommarperioden

Vill du ha hjälp med TimeEdit?

Har du frågor om hur systemet fungerar eller behöver hjälp med dina bokningar i TimeEdit?

Via följande länk hittar du manualer där du på egen hand kan få svar på frågor gällande TimeEdit och dess olika delar.
TimeEdit | Medarbetarwebben (slu.se)

För övriga frågor kontakta timeedit@slu.se