Inför bokningsperiod

Senast ändrad: 11 april 2022

Här finner du information kring den kommande bokningsperioden för kurser på SLU:s huvudorter.

Observera att nötallergi, samt mikroskopering har förtur. Dessa behov måste tydligt anges när schema skickas in. Lämpligen i ”information till bokarna” i TE Preferences.

På uppropsdagen ska inga kursmoment planeras in.

Så lämnar du dina önskemål för kursbokningar

Skicka in din beställning via TimeEdit Preferences. På webbsidan vi nedan länkat finns en manual ”TE Preferences-manual för beställare” samt schemabeställningsmallarna sorterade på ort.

Samtliga mallar och manualer finner du här >>

Så beställer du tentamen hos tentamenservice

Vid bokning av tentamen i TE Exam, lägg alltid minst ett alternativ på tid/datum.

Bokning av digital salstentamen i Inspera på campus Ultuna

Period 1a (2022-08-29 till 2022-09-28) kommer ordinarie tentamen i Inspera inte gå att önska p.g.a. ombyggnationen av tentamenssal 1 och 2.

Period 1b (2022-09-29 till 2022-10-31) kommer önskemål på tentamen i Inspera att tas emot, men under förbehåll att denna ska kunna att ställa om till annan form av tentamen. Även detta p.g.a. ombyggnationen av tentamenssal 1 och 2.

Period 2a och framåt (fr.o.m. 2022-11-01) kommer vi hantera beställningar på tentamen via Inspera lika som alla andra beställningar av tentamen.

Uppsala

Önskemål för bokning av tentamina görs genom att lägga in beställningen i TimeEdit Exam. Vid frågor mejla tentamen@slu.se

Alnarp

Önskemål för bokning av tentamina görs genom att lägga in beställningen i TimeEdit Exam. Vid frågor mejla tentamen.alnarp@slu.se

Umeå

Kursledare/motsvarande bokar tider för salstentamen via tentamensservice vid Umeå universitet: https://www.aurora.umu.se/tentamensservice

Gemensamma omtentamensdatum över orterna

I årshjulet presenteras förslag på ortsgemensamma omtentamensdatum för SLU. Gemensamma datum förenklar samordningen av omtentamen och ökar möjligheten för SLU:s studenter att omtentera vid annat SLU-campus än det där kursen ges.

Årshjulets datum finns främst för att underlätta hanteringen av omtentamenstillfällen som på grund av kursplanen behöver ske på lördagar. För att det ska vara praktiskt möjligt för Tentamensservice att på ett bra sätt möta behovet är det av stor vikt att utbildningar som behöver detta hjälps åt att styra till gemensamma datum i den mån då så är möjligt.

De rekommenderade onsdagarna har till syfte att underlätta samordningen för att omtentera på annat campus än det där kursen ges.

Datumen är rekommenderade och inte obligatoriska att följa. Förfrågningar om andra lördagar än de i årshjulet kommer hanteras restriktivt.

I det fall man inte har behov av att omtentera på lördagar, skickar man in sina önskemål för omtentamen de dagar som passar studieplanen bäst. Förslagsvis i veckorna om möjligt för att främja studentens möjlighet till återhämtning.

Information från tentamensservice >>

Video-undervisning

För distansundervisning på SLU rekommenderas verktyget Zoom – detta möte bokas själv av kursledaren/ föreläsaren. https://internt.slu.se/verktyg/zoom/

För disputationer och avhandlingar som kräver publik sändning hänvisas att boka Zoom Webinar. Detta gör man hos Support@slu.se

Mer info om Zoom Webinar vid disputationer. https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/av-stod/guider/zoom-vid-disputationer/

Önskas starthjälp eller teknisk support kontakta Support@slu.se, 018-676600

Zoom undervisning: https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/System/zoom/

Kommande bokningsperioder

Deadline för kommande kursbokningsperioder

Alnarp:

  • 15/5: bokning av period 1
  • 15/8: bokning av period 2
  • 15/11: bokning av period 3
  • 15/1: bokning av period 4

Uppsala/Umeå:

  • 15/5: bokning av HT inklusive augustitentor
  • 15/11: bokning av VT inklusive sommarperioden

Vill du ha hjälp med TimeEdit?

Har du frågor om hur systemet fungerar eller behöver hjälp med dina bokningar i TimeEdit?

Via följande länk hittar du manualer där du på egen hand kan få svar på frågor gällande TimeEdit och dess olika delar.
TimeEdit | Medarbetarwebben (slu.se)

Via följande länk hittar du uppdaterad information gällande aktiviteter kopplade till systemet TimeEdit.
Aktiviteter | Medarbetarwebben (slu.se)

För övriga frågor kontakta timeedit@slu.se