Beställningsformulär - Umeå

Senast ändrad: 28 november 2023

Tidigare deadline: 15 november 2023

  • Information kring vilka undervisningsfria datum som bör uppmärksammas inför schemaläggning finns på sidan ortsspecifika uppgifter

Ändringar gällande tidigare schemabokningar:

För svar på vanliga frågor se FAQ.

Tentamen

Har du frågor gällande tentamen i Umeå, vänligen kontakta Anna Branteström 018-67 2390.