Medarbetarwebben

Kursbokningar

Önskemål om kursbokningar måste vara inne i tid till lokalbokningen.

TE_logo.png

TimeEdit schemamallar

TimeEdit är vårt nya lokalboknings- och schemaläggningssystem som ska ersätta KronoX vid årsskiftet 2019/2020.

För att få in schema i TimeEdit på ett strukturerat och enkelt sätt kommer det att finnas en beställningsmodul i systemet. Den kommer att heta TE Preferences och beräknas tas i bruk i januari 2020.

Deadline för inlämning av önskemål om kursbokningar till VT20 är 15 november 2019 vilket betyder att hanteringen av den bokningsomgången blir ett mellansteg i den tänkta beställnings- och bokningsprocessen.

För att underlätta hanteringen för lokalbokarna har vi tagit fram en tillfällig schemamall för VT20 (se nedan).

Man utgår ifrån schemamallen och fyller i all nödvändig/obligatorisk bokningsinformation. Den ifyllda mallen skickas sedan till Alnarp lokalbokning eller Uppsala/Umeå lokalbokning som gör själva bokningar i TimeEdit.

Här finns den aktuella schemamallen för VT20:

Alnarp

Schemamall-SLU-VT20 - Alnarp

Se även "Riktlinjer för lokalbokning i Alnarp".

Uppsala och Umeå

Schemamall-SLU-VT20 - Uppsala och Umeå

För svar på vanliga frågor se FAQ.

kronox_880x660.png

KronoX schemamallar

För att få in schema i KronoX på ett mer strukturerat och enklare sätt har vi tagit fram en schemamall. Man utgår ifrån den aktuella schemamallen (se nedan) och fyller i all nödvändig/obligatorisk bokningsinformation. Den ifyllda mallen skickas sedan till Alnarp lokalbokning eller Uppsala/Umeå lokalbokning som importerar själva schemat i KronoX.

Här finns de aktuella schemamallarna:

Alnarp

Schemamall-SLU-HT19

Se även "Riktlinjer för lokalbokning i Alnarp".

Uppsala och Umeå

Schemamall-SLU-HT19

För svar på vanliga frågor se FAQ.

Publicerad: 10 september 2019 - Sidansvarig: ld-webb@slu.se
Loading…