Medarbetarwebben

Kursbokningar

Önskemål om kursbokningar måste vara inne i tid.

TimeEdit beställningsmallar

TimeEdit är vårt lokalboknings- och schemaläggningssystem.

För att kunna skicka in och samla önskemål om kursbokningar på ett strukturerat och enkelt sätt har vi börjat använda en ny modul i TimeEdit. Den nya modulen heter TE Preferences och kan användas för inlämning av önskemål om kursbokningar. Vi har tagit fram en schemabeställningsmall (en per huvudort) för ändamålet (se nedan) och en tillhörande TE Preferences - manual för beställare.

För att underlätta hanteringen för tentamensservice har vi även tagit fram en tentamensbeställningsmall (se nedan).

För svar på vanliga frågor se FAQ.

Alnarp

Schemabeställningsmall - Alnarp - HT2021 - Period 1 (Rekommenderade webbläsare: Firefox eller Chrome)

Tentamensbeställningsmall - Alnarp skickas till Alnarp tentamensservice

Uppsala

Schemabeställningsmall - Uppsala - HT2021 - Period 1 (Rekommenderade webbläsare: Firefox eller Chrome)

Tentamensbeställningsmall - Uppsala skickas till Uppsala tentamensservice

Vänligen notera att tentamensbeställningsmallen för Uppsala avser endast de institutioner som är anslutna till Uppsala tentamensservice. Övriga Uppsala-institutioner skriver in tentamen i schemabeställningsmallen.

Umeå

Schemabeställningsmall - Umeå - HT2021 - Period 1 (Rekommenderade webbläsare: Firefox eller Chrome)

Publicerad: 05 maj 2020 - Sidansvarig: timeedit@slu.se
Loading…