Debitering

Senast ändrad: 17 januari 2021

På grund av rådande situation med Corona sker undervisning och tentamina på distans fr.o.m. 18 mars 2020. För debitering av undervisningssalar bokade via SLU:s lokalbokning gäller nu följande:

För undervisningssalar bokade med ”kurskod” kommer från 18 mars, fram till dess att salsundervisningen återupptas, inte att debiteras lokalhyra för dessa bokningar.

Debitering av gemensamma undervisningslokaler sker 11 månader om året. Alla månader är dock avgiftsbelagda. Juli och augusti debiteras gemensamt i början av september. Övriga månader var för sig. Bokningar med kurskod samt interna bokningar i de gemensamma undervisningslokalerna debiteras via bokföringsorder i UBW.

Från och med 1 januari 2020 har SLU ett nytt lokalbokning- och debiteringssystem.

De förändringar i debiteringshanteringen som detta medför för ekonomiadministratörerna i verksamheten är relativt liten.

Själva överföringen av lokalkostnaderna kommer att ske precis som vanligt. Den största skillnaden är hur man som administratör ser vilken bokning kostnaden avser.

Tidigare har man loggat in i lokalbokningssystemet och sökt upp sitt kostnadsställe för att se en detaljspecifikation.

Nu kommer den informationen att finnas redan i UBW, i verifikationstexten.

Varje lokalbokning har en egen rad, i det fall man bokat fler lokaler i samma bokning har varje lokal en egen rad med dennes kostnad.

Nedan en bild av hur informationen ser ut i verifikationstexten.

Först står det vilken sal som är bokad, sedan bokat datum och tid. Efter det kommer boknings ID* och inom parentes användarnamn på den som bokat lokalen alternativt kurskoden om det är en kursbokning.

I det fall det är fler kurser som samläser kommer flera kurskoder att finnas utskrivet, kostnaden för lokalen delas då jämt mellan de olika kurserna.

Nyhet!

Vi har nu även kompletterat med fliken ”summering” i dokumentet som ligger i UBW som bilaga. Där kan du se månadens aktuella bokningar och sortera efter den information du vill få fram.

För att få förslag på hur du kan sortera data i summeringsfliken-klicka på denna länken

*Boknings ID är den parameter som SLU:s lokalbokning lätt kan använda för att söka fram en specifik bokning. Den är alltså bra att ha till hands om du behöver kontakta oss med några frågor. 

Frågor kring debiteringen hänvisas till lokalbokning@slu.se

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se