Vanliga frågor (FAQ)

Senast ändrad: 27 februari 2024

Hur görs en uppsägning?

Uppsägning görs skriftligt till SLU Lokaler.
På uppsägningen ska följande framgå; byggnad, rumsbeteckning och tidpunkt för uppsägningen.
Uppsägningstiden är tolv månader.
SLU Lokalers ankomststämpel gäller som uppsägningsdatum.

Uppsägningarna skickas till:
SLU Lokaler
Box 7083
750 07 Uppsala

Som stöd för uppsägningen kan ett kontaktformulär användas.
Läs mer om uppsägning.

Till vem ska jag meddela lokalförändringar?

Hyresförändringar meddelas per e-post till hyresadministrationen, SLU Lokaler; hyra@slu.se.

Hur får jag rumslistor/debiteringsunderlag?

Rumslistor kan hämtas på hyresadministrationens Sharepoint-arbetsplats. Alternativt kan dessa beställas via hyra@slu.se.   

När görs mediaavräkning?

Mediaavräkning görs en gång per år i december månad. Då jämförs faktisk förbrukning av el, vatten, värme o kyla i en byggnad mot den i förväg debiterade. Skillnaden debiteras eller krediteras vid hyresdebiteringen för december månad.

Kan man få se ritningar över de lokaler man hyr?

Vi har ett digitalt ritningsarkiv (FM access) där det finns planritningar i de allra flesta byggnader som SLU hyr. Där kan man se hur rummen är fördelade per hyresgäst eller per rumstyp. Om intresse finns att kunna nyttja denna tjänst där inloggning sker via AD, kontakta Thommy Fredriksson, Fastighetsavdelningen, 018-672246

Vad gäller kring lokalvården?

Kostnader och övriga frågor kring lokalvård ligger hos SLU Service. Kontaktperson är lokalvårdsamordnaren, se kontakter längre ner på denna sida.

Vilka byggnader hyr SLU?

Samtliga byggnader som SLU hyr finns att hämta i excelformat. Klicka på följande länk; Byggnadsförteckning 

När publiceras budgeten?

Budgeten publiceras i början av oktober månad. Skulle något avgörande hända som påverkar budgetsiffrorna så revideras den. Inga revideringar görs dock från och med en vecka in i oktober. Tidigare års debiteringar och underlag kan fås från hyresadministrationen, hyra@slu.se.

Var hittar jag en gränsdragningslista för hyresvärd?

För att ta del av gränsdragningslistor för respektive ort eller hyresvärd, kontakta avdelningen för infrastruktur, lokaler och projekt enligt nedan.

Varför skiljer sig grundhyran från vad SLU betalar till hyresvärd?

Hyran är densamma. Det som skiljer sig är att hyresvärden lägger ut hyran på samtliga debiterbara rum. Det är endast driftutrymmen, elcentraler och trappor som undantas en hyra. Hyresadministrationen lägger däremot ut hyran på de lokaler som är verksamhetsbaserade. Detta innebär att gemensamma lokaler, korridorer, toaletter, omklädningsrum etc läggs utanför i ett eget kontrakt som är hyresfritt. Då genererar de verksamhetsbaserade ytorna ett högre kvadratmeterpris trots att den totala grundhyran för en byggnad är densamma.

Vad gäller vid en uppsägning?

Att lokalen ska städas ut och därefter besiktas av lokalplanerare vid SLU Lokaler, se sidan Uppsägning.

Kan man hyra ut en lokal i andra hand?

Internt inom SLU

Uthyrning i andra hand tillåts institutioner emellan. Den minsta enheten för andrahandsuthyrning fastställs till en rumsenhet (ej en arbetsplats). Ett internt andrahandskontrakt ska upprättas och handläggas av SLU Lokaler. Någon förändring i interndebiteringen görs ej i dessa fall utan respektive enhet får internfakturera varandra.

Extern uthyrning

Förhyrningar till externa hyresgäster skall ha en central koll och administreras av hyresadministrationen vid SLU Lokaler med hänsyn till besittningsskyddet, verksamhetens art samt villkor och avtalslängder i SLU:s förstahandskontrakt med fastighetsägaren. SLU är även skyldig att inhämta skriftligt godkännande för varje andrahandsuthyrning av respektive hyresvärd.

Hur bokar man en lokal?

Lokal bokas genom att ta kontakt med SLU Lokaler, använd gärna samma kontaktformulär som vid uppsägning och annan lokalförändring (Kontaktformulär)