Felanmälan Uppsala

Senast ändrad: 02 mars 2023

För några av byggnaderna på Campus Ultuna (VHC, Ulls hus och Undervisningshuset) sker felanmälan på respektive hus hemsida. Där kan man också anmäla rena serviceärenden samt miljörelaterade ärenden.

För övriga fastigheter anmäls fel via den serviceorganisation eller intendentur som finns i huset, eller direkt till fastighetsägaren Akademiska Hus.

Akuta fel, t ex vattenläckor anmäls direkt till Akademiska Hus jourtelefon, tel 018-68 32 04 (öppen dygnet runt).