Interna priser för hyra av undervisningslokal

Senast ändrad: 06 december 2023

Debitering för användande av undervisningslokaler sker löpande 11 ggr/år.

Priset avgörs av lokalernas storlek samt tid på dygnet. Lokalerna debiteras per påbörjad timme.

Svepningen till vänster gäller endast i mobilvy.

Sittplatser Pris till kl 12 Pris efter kl 12
Antal kr/h kr/h
< 10 130 65
11-20 200 100
21-30 250 125
31-40 300 150
41-60 350 175
61-80 450 225
81-100 500 250
101-120 550 275
121-300 650 325
>300 (Aula) 850

425

Övre Foajé 450

450

Nedre Foajé 450

450

Nedre Entrén 450

450

Lokalerna kan bokas för en eller flera timmar. För tvåtimmarspass gäller att bokningsperioderna från kl 8.00 till 12.00 (måndag-fredag) är mellan kl 8-10 eller 10-12. Skälet är att undvika att ett tvåtimmarspass läggs så att det omöjliggör annan bokning, t.ex. kl 9-11. Däremot är det möjligt att boka ett tretimmarspass, t.ex. kl 9-12.

Avbokning

Besked om avbokning ska lämnas senast 14 dagar före avsedd tidpunkt,
annars uttas full avgift.