Interna priser för hyra av undervisningslokal

Senast ändrad: 04 februari 2024

Debitering för användande av undervisningslokaler sker löpande 11 ggr/år.

Priset avgörs av lokalernas storlek samt tid på dygnet. Lokalerna debiteras per påbörjad hel timme.

Svepningen till vänster gäller endast i mobilvy.

Sittplatser Pris till kl 12 Pris efter kl 12
Antal kr/h kr/h
< 10 130 65
11-20 200 100
21-30 250 125
31-40 300 150
41-60 350 175
61-80 450 225
81-100 500 250
101-120 550 275
121-300 650 325
>300 (Aula) 850

425

Uppsala  

 

Övre Foajé 450

450

Nedre Foajé 450

450

Alnarp  

 

Loftet vid samtidig bokning i Aulan fast pris 1500

fast pris 1500

Lokalerna kan bokas för en eller flera timmar. För tvåtimmarspass gäller att bokningsperioderna från kl 8.00 till 12.00 (måndag-fredag) är mellan kl 8-10 eller 10-12. Skälet är att undvika att ett tvåtimmarspass läggs så att det omöjliggör annan bokning, t.ex. kl 9-11.

Avbokning

Besked om avbokning ska lämnas senast 14 dagar före avsedd tidpunkt,
annars uttas full avgift.