Hyror

Senast ändrad: 29 december 2022

För de lokaler som hyrs för SLU:s verksamheter används en internhyresmodell för att fördela ut lokalkostnaderna på brukarna.

SLU tillämpar också en modell där gemensamma undervisningslokaler bokas mot en avgift enligt en taxa som fastställs årligen. Internhyran bygger vad som registrerat i SLU:s hyresdatabas. För att rätt hyra ska debiteras rätt verksamhet måste alla förändringar i lokalnyttjandet meddelas.

Vi kan hjälpa dig med frågor som rör till exempel

 • internhyror
 • registrering av lokalförändringar i SLU:s förvaltningsprogramlandlord
 • ritningshantering i Hyperdoc
 • kontraktshantering av inhyrda och uthyrda lokaler
 • andrahandsuthyrningar

Läs mer om

 

Ekonomi- och hyresadministration inom Avdelningen för infrastruktur kan hjälpa till med följande två tjänster:

 • Fastighetsekonomi

  Beskrivning av tjänsten: Redovisning, dvs. hantering av kund- och leverantörsfakturor. Avstämning av redovisning och registrering av
  bokföringsordrar. Inventering av inventarier. Ekonomistyrning och controlling avseende ny- och ombyggnadsprojekt.

  Kontakt: lokalerekonomi@slu.se
  Beställning: Genom personlig kontakt, telefon eller mail.
  Prissättning: Genom intern tilldelning/påslag.

  Tilläggstjänster: Inga.

 • Hyresadministration

  Beskrivning av tjänsten: Hantering av hyresavtal, både på inhyrningssidan gentemot våra hyresvärdar och på uthyrningssidan, gentemot våra enheter inom SLU. Hantering av digitala ritningar på de byggnader som SLU hyr och ansvar för att ritningarna är sammankopplade med aktuella hyresavtal. Upprättande av
  hyresprognoser och budget som bl.a. efterfrågas av ledning och styrelse. Andrahandsuthyrning mot i första hand enskilda restauranger som finns inom SLU.
  Hanterar också ett fåtal ytterligare andrahandskontrakt.

  Kontakt: Thommy Fredriksson, 018-672246, 072-571 6722
  Beställning: Sker automatiskt en gång varje månad där månadshyran beräknas och fastställs. Denna distribueras sedan via enhetens interna hemsida där besök kan göras för att hämta de underlag som önskas. Därutöver kan kontakt tas genom en gemensam mejlbox (hyra@slu.se) för att ställa frågor kring lokalhyra.
  Prissättning: Genom tilldelning/påslag.

  Tilläggstjänster: Andrahandsuthyrning, hyresprognoser, digitalt ritningsarkiv.