Internhyra

Senast ändrad: 03 februari 2024

Till oss är du välkommen att vända dig med frågor som rör internhyror och registrering av lokalförändringar, ritningar, kontraktshantering av inhyrda och uthyrda lokaler, andrahandsuthyrningar m.m

SLU tillämpar en internhyresmodell där alla lokaler som universitetet hyr för sin verksamhet debiteras en intern eller extern nyttjare.

Så här fungerar internhyran vid SLU

 Läs mer om SLU:s internhyresmodell.

Vanliga frågor

 - Här finns de vanligaste frågorna (och svar) kring internhyran

Debitering 2024

Debiteringsunderlag och rumslistor finns på hyresadministrationens Sharepoint.

För tidigare års underlag eller om något är oklart, kontakta hyra@slu.se.

Budget 2024

Budgeten bygger på kända lokalförhållanden per 2023-10-02 med justering för avtalsenliga indexeringar av hyra och andra avgiftshöjningar. Underlagen uppdateras löpande så länge budgetdialogen är öppen. Om du har frågor eller hittar felaktigheter, kontakta hyra@slu.se.

Klicka på pilarna i direkt anslutning (längst ut i den högra kolumnen) till respektive kostnadsställe för att hämta debiteringsunderlagen från hyressystemet.

Budget internhyra 2024.