Vanliga frågor (FAQ)

Senast ändrad: 05 maj 2021

Är det obligatoriskt att skicka in schemabeställningen via TE Preferences?

För schemabeställning till VT2022 är det inte obligatoriskt att skicka in önskemålen via schemabeställningsmallen i TE Preferences. Däremot så är det en rekommendation att använda TE Preferences för ändamålet eftersom det underlättar bokningshanteringen och skapar en bra översikt för hela bokningsprocessen, såväl för beställare som för schemabokare. Så småningom kommer vi att ha fullständigt och uppdaterat TimeEdit-schema för alla kurser och då blir även högre krav på att beställnings- och ändringsprocessen görs enhetligt i systemet.

En tom sida visas när jag klickar på länken till schemabeställningsmallen. Vad gör jag?

Prova att öppna formuläret i en annan webbläsare än Internet Explorer. Rekommenderade webbläsare är Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Jag får inget e-mail med min unika pinkod till TE Preferences. Vad gör jag?

Om e-mailet inte finns i din Inkorg titta även i Skräpkorgen för att se om det inte har hamnat där.

Du kan även klicka på länken "Resend pin code" (som finns i inloggningsrutan) för att på så sätt få systemet att skicka ett nytt e-mail med din unika pinkod.

Om inget av e-mailen kommer fram kan du kontakta timeedit@slu.se. En systemadministratör kan se och skicka din unika pinkod till dig så att du kan fortsätta fylla i schemabeställningsformuläret.

Hur fyller jag i schemabeställningsmallen?

Om du undrar över hur du fyller i schemabeställningsmallen se TE Preferences - manualen för beställare.

Här kommer ett användbart tips när du ska fylla i schemabeställningsmallen (oavsett ort):

Terminstider

Information om terminstider för kurser och program på grund- och avancerad nivå hittar du på denna sida.

Hur gör jag för att skicka in schemabeställning för flera kurstillfällen?

Varje ifylld schemabeställningsformulär gäller för ett specifikt kurstillfälle.

Om du behöver skicka in schemabeställning för flera kurstillfällen startar du en helt ny instans av schemabeställningformuläret för varje enskilt kurstillfälle. För mer information se TE Preferences - manualen för beställare.

Om kurser samläser med varandra ska det framgå av informationen som fylls i fältet "Information till bokarna (ej obligatoriskt)" som finns för varje beställningsrad inne i formuläret. Ange i så fall kurskoden och anmälningskoden för det andra kurstillfället.

Hur går jag tillväga för att beställa lokaler som finns på olika orter?

Schemabeställningsformulären är ortspecifika vilket gör att man inte kan välja andra orters lokaler på en specifik beställningsrad.

På de beställningsrader där man behöver ha lokaler över flera orter (t.ex. distansundervisningslokaler) kan man göra på följande sätt:

  1. I objektfältet "Lokal(er)" välj den aktuella ortens lokal(er)
  2. I fritextfältet "Information till bokarna" uppge vilka andra lokaler (på andra orter) som man önskar boka

Jag har skickat in min schemabeställning men behöver komplettera den innan deadline. Hur gör jag?

När du har skickat in din schemabeställning så blir den låst för redigering.

Om du skulle behöva komplettera den innan schemabokarna börjar skapa bokningar (d.v.s. innan deadline har passerat) så kan du kontakta schemabokarna och be dem att låsa upp ditt TE Preferences - formulärsvar.

Då kan du göra dina ändringar och sedan skicka in schemabeställningen på nytt.

Hur vet jag när schemabokningen är klar?

När schemabokarna är klara med en viss bokningsomgång så skickar de en bokningsbekräftelse (med e-post) till alla som har skickat in schemabeställningar. Man uppmanas då att granska sitt schema för att se att allt ser rätt ut. Vid eventuella fel i schemat ska man kontakta schemabokarna och ange vilka ändringar som man önskar göra.

Schemabokningen är klar och bekräftad. Hur gör jag ändringar i mitt schema?

Man skickar in sin schemabeställning oftast långt innan själva kursstarten. Av den anledningen är senare ändringar/kompletteringar i schemat väldigt vanliga.

Ändringar i schemafälten "Aktivitet", "Person", "Plats (ej lokal)", "Gästlärare (ej personal)", "Schematitel" samt "Kommentar" gör man själv. Se denna manual för mer information om hur man redigerar ett schema i TimeEdit:s webbgränssnitt (TE Viewer).

Kompletteringar i schemat som handlar om ändringar i de övriga schemafälten (t.ex. "Tid" och "Lokal") måste göras av schemabokarna. Du kontaktar dem och uppger vilka ändringar i schemat som du önskar göra.

Kommer det att vara möjligt att spara och återanvända schemabeställningen?

Ja, möjligheten kommer att finnas från schemabeställningen till VT2022 och framåt. Då kommer man att kunna återvända schemabeställningen från en beställningsomgång till en annan.