Beställningsformulär - Alnarp

Senast ändrad: 02 juni 2023

Här hittar du aktuellt beställningsformulär för Alnarp.

Tidigare deadline: 15 maj 2023

Ändringar gällande tidigare schemabokningar:

För svar på vanliga frågor se FAQ.

Tentamen

Tentamenshantering för kursledare och kursadministratörer