Beställningsformulär - Alnarp

Senast ändrad: 15 juni 2022

Här listas aktuella beställningsformulär för Alnarp.

Schema

Deadline: 15 maj 2022

Deadline: 15 augusti 2022

 

Ändringar gällande tidigare schemabokningar:

 

Länk till manualen för schemabeställare: TE Preferences - manual för beställare

För svar på vanliga frågor se FAQ.

 

Tentamen

Tentamensbeställningsmall - Alnarp skickas till Alnarp tentamensservice