Beställningsformulär - Alnarp

Senast ändrad: 29 november 2022

Här listas aktuella beställningsformulär för Alnarp.

Schema

Deadline: 15 januari 2023

  • TimeEdit har enligt beställarnas önskemål gjort uppdateringar i formuläret med syfte att förenkla, vilket gör att det kommer bli lättare att fylla i och mindre att bläddra sig igenom. Det nya formuläret för Alnarp VT2023 period 4, kommer att publiceras här tillsammans med en instruktion så snart formuläret är tillgängligt, i början på januari.

Tidigare deadline: 15 november 2023

Ändringar gällande tidigare schemabokningar:

Länk till manualen för schemabeställare: TE Preferences - manual för beställare

För svar på vanliga frågor se FAQ.

Tentamen

Tentamensbeställningsmall - Alnarp skickas till Alnarp tentamensservice