Konst

Senast ändrad: 12 september 2023

SLU har en av Sveriges största offentliga konstsamlingar. Samlingen består av svensk samtidskonst från 1970- till nutid och innehåller ungefär 2000 olika verk utplacerade på nästan alla SLU-orter.

Konsten är en viktig del av universitetets miljö och har en viktig funktion för att bidra till en trivsam arbetsmiljö för universitetets anställda och studenter. Konsten ska också stimulera oss i arbetet, väcka diskussion och stämma till eftertanke.

Läs vidare för att få veta mer om konsten på SLU, vilka aktiviteter som ordnas och hur anställda ska göra för att få konst till sina arbetsplatser.

Kommande utställningar och aktiviteter

Under hösten 2023 planeras konstvandringar för anställda. Mer information kommer publiceras här.

Har du andra förslag på aktiviteter? Kontakta konstkoordinatorn (lousia.hatamian@slu.se).

Hur får jag konst till min arbetsplats?

Universitetsanställda och institutioner kan vända sig till de lokala konsthandläggarna (se nedan) eller till SLU:s konstkoordinator (lousia.hatamian@slu.se) med önskemål om konstutsmyckning, eller med frågor angående konst på din arbetsplats.

SLU har konstlager i Uppsala, Umeå och Alnarp dit anställda är hjärtligt välkomna på besök.

Verksamheterna svarar för eventuell transport samt hängning av konsten. De ansvarar också för den konst som disponeras, och förbinder sig att se till att dörrar inte lämnas olåsta i lokaler som hyser konst av värde. Verksamheterna förbinder sig också att rapportera till SLU:s konstkoordinator om konsten flyttas eller skadas.

Får jag ha konst på mitt kontor?

Det går bra! Kontakta din lokala konsthandläggare (se nedan) eller SLU:s konstkoordinator (lousia.hatamian@slu.se) för att se vilka möjligheter som finns.

Kan vi byta ut eller lämna tillbaks den konst vi har?

Det går bra! Kontakta er lokala konsthandläggare (se nedan) eller SLU:s konstkoordinator (lousia.hatamian@slu.se).

Var kommer konstverken ifrån?

Konstverken på SLU kommer till största del från Statens konstråd som förser statliga verk med konst. SLU lånar, vårdar och förvaltar samtliga konstverk som överlämnats av konstrådet. På institutionerna finns även konstverk som är köpta med statliga medel eller mottagits som gåvor.

Tidigare utställningar och aktiviteter

2022

Mellan 26 september och 7 oktober pågick en utställning på SLU-biblioteket i Uppsala, där studenter och anställda ställde ut sina verk.

Film från utställningen 2022

Tidigare utställningar

  • För att uppmärksamma konsten visades 1999 ett urval av vår stora samling av 70-talskonst vid en utställning i Ultuna, "Expedition 70-tal".
  • Vid SLU:s 25-årsjubileum år 2002 visades en utställning under öppet hus-dagarna som gick under benämningen "Bäst före 2002-09-21". Den speglade SLU:s fem ansvarsområden: mat, djur, skog, land och stad.
  • En konstutställning av och för SLU-anställda ägde rum 5-12 februari 2004 och anordnades i samarbete med Ultunabiblioteket. Där inbjöds SLU:s anställda att visa egna alster i varierande material och tekniker. Utställningen hette "En annan sida" och lockade ett 30-tal anställda att deltaga.
  • Ytterligare en konstutställning av och för SLU-anställda som hette "En annan sida – igen" ägde rum 16–23 mars 2006.
  • Konstutställningen "Mersmak" lockade ett 40-tal anställda att deltaga och ägde rum 16–23 april 2008.

Konstklubbar vid SLU

Vid SLU finns två personalföreningar med inriktning mot konst.

Konstklubben SLU Campus Skara

Läs mer på deras webb: Konstklubben SLU Campus Skara.

Ultuna Konstklubb

Läs mer på deras webb: Ultuna konstklubb.

Medlemskap

Medlemskap i Ultuna Konstklubb kostar 480 kronor per år. Avgiften dras direkt från lönen varje månad. Använd blanketten nedan för att bli medlem.

Publikationer

En konstbok publicerades år 2000 och heter "Spegel av sin tid". Den visar ett urval av den konstskatt vi har vid SLU.

Dokumentation och historik

SLU:s konstsamling har efter inventering, fotografering och registrering överförts från dia-bilder till CD-romskivor och finns sedan 2002 digitalt dokumenterad i Konstdatabasen. Nationalmuseum initierade nödvändigheten att dokumentera all konst som finns hos statliga myndigheter och numera sköts Konstdatabasen av S Reg AB på uppdrag av Statens konstråd. Vid eventuell stöld har polisen därigenom tillgång till fotodokumentation av ett försvunnet konstverk. Dokumentationen förnyas kontinuerligt beroende på lokal- och organisationsförändringar. 

"Motiv från skogslandet" av Mårten Andersson, ett av många konstverk som kan beskådas i SLU:s lokaler.