7 feb

Plan 1, Ulls hus (nedanför trappan), Uppsala

Invigning av utställningen "På liv och död"- med panelsamtal

evenemang |
Skissmodell av utställningen.

Från början av februari och en månad framåt visas den mobila utställningen ”På liv och död” i Ulls hus. Utställningen handlar om begravningsplatsen som ett grönt, andligt, multikulturellt och publikt vardagsrum i staden. Välkommen på invigning och panelsamtal 7 februari!

Invigning och paneldiskussion

I paneldiskussion samtalar Titti Olsson, chefredaktör för SLU Moviums tidskrift STAD, med Carola Wingren och Helena Nordh, båda professorer i landskapsarkitektur vid institutionen  för stad och land, SLU. Panelsamtalet kretsar kring begravningsplatsen som mötesplats mellan liv och död, mellan olika kulturer och mellan då och nu.

Utställningen

Utställningen, som visas i Ulls hus från 7 februari till 7 mars 2024, är framtagen inom forskningsprojektet ”Begravningsplatser och krematorier som offentliga platser av tillhörighet för Europa: En studie av kulturellt inkluderande, exkluderande och integration av migranter och minoriteter", i samarbete med utställningsdesigners Annika Carlsson och Jennie Margareta Andersson.

Den mobila utställningen startade på Form/Design Center i Malmö hösten 2023 och kommer efter den 7 mars att fortsätta vidare.

Fakta

Tid: 2024-02-07 15:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Plan 1, Ulls hus (nedanför trappan)
Arrangör: SLU-biblioteket och institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Mer information:

Inge föranmälan krävs.

Språk: svenska