Medarbetarwebben

SLU-biblioteket

SLU-biblioteket utvecklar och arbetar med vetenskaplig kommunikation och stöd till forskning och utbildning i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda.


Det finns 589 sidor som är taggade med Biblioteket:
Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta - Transforming the tropical timber value chain ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Rosa Goodman, biträdande universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Värt att veta-Pedro La Hera

Värt att veta-Pedro La Hera

Värt att veta - The future forestry machine - an intelligent teammate? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Pedro La Hera, forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU.

Värt att veta-Pedro La Hera

Värt att veta-Pedro La Hera

Värt att veta - The future forestry machine - an intelligent teammate? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Pedro La Hera, forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU.

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta - Cost-effective sampling of uncommon landscape features ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Sven Adler, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. Exempel på

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta - Multiple-use forest management - comparing apples and oranges? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Peichen Gong, professor vid institutionen för skogsekonomi, SLU. Peichen Gong,

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta - Multiple-use forest management - comparing apples and oranges? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Peichen Gong, professor vid institutionen för skogsekonomi, SLU. Peichen Gong,

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta - Transforming the tropical timber value chain ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Rosa Goodman, biträdande universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta - Cost-effective sampling of uncommon landscape features ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Sven Adler, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. Exempel på

Välkommen till pluggstugan i Alnarp!

I Pluggstugan i Alnarp kan du som är ny student på ett program eller på en kurs på grundnivå få pluggtips av mer erfarna studenter. Målet med Pluggstugan är att ge dig verktyg i studieteknik och

Välkommen till pluggstugan i Alnarp!

I Pluggstugan i Alnarp kan du som är ny student på ett program eller på en kurs på grundnivå få pluggtips av mer erfarna studenter. Målet med Pluggstugan är att ge dig verktyg i studieteknik och

Välkommen till pluggstugan i Alnarp!

I Pluggstugan i Alnarp kan du som är ny student på ett program eller på en kurs på grundnivå få pluggtips av mer erfarna studenter. Målet med Pluggstugan är att ge dig verktyg i studieteknik och

Mall för datahanteringsplan lanserad

Mall för datahanteringsplan lanserad

Kolla in DCU:s mall för datahanteringsplan som uppfyller kraven från Vetenskapsrådet, Formas, Naturvårdsverket och Science Europe. Utöver kraven från finansiärer och forskningsorganisationer är en

Loading…