Medarbetarwebben

Institutionen för stad och land


Det finns 759 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:

SLU på World Urban Forum

Den 8 -13 februari 2020 anordnar UN Habitat för tionde gången World Urban Forum (WUF10) – världens största konferens för hållbar stadsutveckling. I år kommer SLU att delta genom att arrangera ett

Nya frågor väcks när Urban Readings påbörjar ett nytt tema

Våren 2020 startade SLU Urban Futures projektet ’Urban Readings’, då krönikörer, forskare, skribenter och praktiker, från olika världsdelar bjöds in att skriva om hållbar stadsutveckling i ljuset av

Vad är urbana skogar?

Vad är urbana skogar?

Vad är urbana skogar? hanna.weiber.post@slu.se Under hösten 2021 arrangerar SLU Urban Futures och Future Forests en webbinarieserie om tätortsnära skogar. Serien kommer att belysa olika aspekter

Vad är urbana skogar?

Vad är urbana skogar?

Vad är urbana skogar? hanna.weiber.post@slu.se Under hösten 2021 arrangerar SLU Urban Futures och Future Forests en webbinarieserie om tätortsnära skogar. Serien kommer att belysa olika aspekter

Vad är urbana skogar?

Vad är urbana skogar?

Vad är urbana skogar? hanna.weiber.post@slu.se Under hösten 2021 arrangerar SLU Urban Futures och Future Forests en webbinarieserie om tätortsnära skogar. Serien kommer att belysa olika aspekter

Landsbygder och regioner i förändring

Landsbygder och regioner i förändring

Landsbygder och regioner i förändring – En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige anna-maria.wremp@slu.se Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land

Gunilla Lindholm

Gunilla Lindholm

Gunilla Lindholm är landskapsarkitekt (Master of Science in Landscape Architecture 1983), Agr Dr (1995) och Docent (2020). Hennes anställning som universitetslektor vid LAPF i Alnarp, omfattar 50%

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och

Gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande

Idag är alla överens om att gröna utomhusmiljöer är bra för vår hälsa, men när städer förtätas minskar möjligheterna att vistas i gröna stadsmiljöer. I Sverige med våra långa vintrar tillbringar vi

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Fotograf: Saga Björkebäck I den tätortsnära skogen möter den byggda miljön, med dess invånare,

Text_webinar

Text_webinar

Levande text – hur byggs den? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Att skriva för en bred publik skiljer sig från konventionell akademisk skrivande på ett antal sätt. Vill du lära dig mer? Delta i detta

Podden Feed om varför nya grödor inte är skalneutrala

I det senaste avsnittet av podcasten Feed medverkar Klara Fischer, forskare vid Institutionen för stad och land. Klara förklarar varför nya genmodifierade grödor inte per automatik är relevanta för

Loading…