Medarbetarwebben

Institutionen för stad och land


Det finns 688 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:
Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Social hållbarhet i livsmedelssystemet futurefood@slu.se Hur ser den sociala hållbarheten ut i vårt nationella livsmedelssystem? Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om

Föreläsningar av nya professorer

Föreläsningar av nya professorer

Föreläsningar av nya professorer mikaela.tobar@slu.se Välkommen att följa de digitala föreläsningarna av nya professorer den 28-29 april! Flera av SLU:s spännande ämnesområden kommer att beröras

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021 parvin.mazandarani@slu.se Konferensen Publika parker och stadsrum är mötesplatsen för alla som jobbar med publika anläggningar i offentlig eller privat regi.

Per G Berg

Det är med stor sorg vi meddelar att professor Per G Berg avled den 29 mars 2021, 67 år gammal. Per G Berg inledde sin gärning som lärare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i

Per G Berg

Det är med stor sorg vi meddelar att professor Per G Berg avled den 29 mars 2021, 67 år gammal. Per G Berg inledde sin gärning som lärare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i

Lantbrukslogik nu och i framtiden

Det svenska lantbruket är fullt av utmaningar. Det ska ge oss hållbar, närproducerad mat - och helst mer mat också, och utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan. Lantbruket ska försöka vara en

Lantbrukslogik nu och i framtiden

Det svenska lantbruket är fullt av utmaningar. Det ska ge oss hållbar, närproducerad mat - och helst mer mat också, och utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan. Lantbruket ska försöka vara en

Värt att veta Ultuna: Framtidssäkra våra städer och samhällen

Värt att veta Ultuna: Framtidssäkra våra städer och samhällen

INSTÄLLT. Värt att veta Ultuna.Framtidssäkra våra städer och samhällen mw-red@slu.se Föreläsningen är inställd på grund av sjukdom. Vi återkommer med besked om den kan hållas vid ett annat

Charlotte Ponzelar

Charlotte Ponzelar

Jag arbetar som forskningsassistent i miljökommunikation och fokusera på projekt som utforskar storytelling och de många berättelserna kring klimatförändringarna. Efter min mastersexamen i "

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

LTV docentföreläsningar VT 21

LTV docentföreläsningar VT 21

Docentföreläsningar på SLU i Alnarp anette.neldestam@slu.se Den 20 april hålls docentföreläsningar på LTV-fakulteten. Alla är välkomna att ta del av dessa populärvetenskapliga föreläsningar.

Loading…