Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för stad och land


Det finns 372 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:

Scarlett Szpryngiel

scarlett.szpryngiel@slu.se Leder projektet Sikta-ABS vid SLU Centrum för biologisk mångfald http://www.slu.se/sikta-abs

Forskare vid SLU Landskap utvecklar utomhusarbetsplatser

Nu drar det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet Innovationsarenor Markaryd igång. Det handlar om samskapande utprovning av prototyper för arbete och studier utomhus. Projektet är ett samarbete

Vad lockar en landsbygdsforskare?

Vad lockar en landsbygdsforskare? anna-maria.wremp@slu.se Lunchseminarium inom Landsbygdsnätverkets seminarieserie Landet lär. Temat för seminariet är forskning om Sveriges landsbygder.  Patric

Ny bild av samisk förvaltning av naturresurser under perioden 1550–1800

Hur rätten att utnyttja olika marker bestämdes bland samer i Sverige från mitten av 1500-talet fram till slutet av 1700-talet beskriver två SLU-forskare i en ny bok. Berättande källor och

Drylands Transform summing up 2021

Every year has its own challenges and this year Covid-19 has been one of them. However, during 2021 Drylands Transform has started work in four study sites in the borders of Kenya and Uganda and the

Projekt över gränser får interna medel

Fyra projekt har beviljats medel i fakultetens interna satsning där samarbete mellan ämnesområden och institutioner står i fokus. Under året har LTV-fakulteten utlyst medel för tvärvetenskapliga

50-årsjubileum av utbildning firades

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Den 16 november firades det med rundabordssamtal, genomgång av programmets dynamiska utveckling, filmpremiär och mingel både i Alnarp, Ultuna

Voicing indigenous food sovereignty

Voicing indigenous food sovereignty in the global North: Concerns and struggles in Sweden, Finland, Russia and Canada futurefood@slu.se Welcome to the final workshop organised by the SLU Future

Vitamin N

Vitamin N – hur natur och naturvägledning kan bidra till bättre hälsa per.bengtson@slu.se Det är sedan länge belagt i forskning att kontakt med naturen gör oss gladare, friskare och mindre

Marcus Hedblom ny professor

I september tillträdde Marcus Hedblom den nya tjänsten som professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning vid Institutionen för stad och land (SOL). Det gröna i staden har

Filmen om Lark

Hör några av dem som var med och byggde upp landskapsarkitektutbildningen vid SLU. I samband med firandet av landskapsarkitektprogrammets 50 år så gjordes även en kortfilm där Lars Johansson, prefekt

Vi släpper Tidskriften STAD 35

Vi släpper Tidskriften STAD 35 parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 35 är här med temarubriken "Planera för reträtt". Vi behöver jobba med naturen, inte mot den, när klimatförändringarna är ett faktum

Loading…