Umeå

Senast ändrad: 27 maj 2022

Här kan du anmäla olika typer av ärenden rörande era lokaler som felrapporter, servicebegäran, samt miljöavvikelser och förbättringsförslag.

ANMÄLAN AV FEL- OCH SERVICEÄRENDEN

Här kan du lägga in en felanmälan om något som inte fungerar som det ska i huset, t. ex. gällande belysning, passerkort, städ, gods, påverkan, etc. Du kan också lägga in en anmälan om du behöver hjälp med något rent serviceärende.

Vid behov vidarebefodrar vi på Service Umeå ärendet till hyresvärden Akademiska Hus eller till andra centrala funktioner på SLU.

Du kan se status och senaste åtgärd på ärenden som du anmält själv eller där du står som kontaktperson på sidan Mina ärenden.

ANMÄLAN AV MILJÖÄRENDEN

Sedan 2 septemebr 2019 anmäler du avvikelser och förbättringsförslag när det gäller miljöfrågor i nya IA-systemet. Du anmäler både avvikelser och förbättringsförslag under kategorin "miljö" i systemet.

Fakta:

OBS!
Akuta fel på byggnaden, t ex vattenläckor, anmäls direkt till hyresvärden Akademiska Hus på telefon 010-557 24 00 (hela dygnet).

Behöver du komma i kontakt med en väktare utanför ordinarie arbetstider, ring 090-786 30 40.


Kontaktinformation

Närservice Umeå:
SSM-umea@slu.se, 090-786 82 56

Akademiska hus jourtelefon Umeå:
Tel: 010-557 24 00 (dygnet runt)