Skara

Senast ändrad: 26 november 2021

I Skara ägs fastigheterna av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Förvaltning och drift sköts av SBB Förvaltning AB.

Kundtjänst/ Felanmälan, dygnet runt:


Kontaktinformation

SBB Förvaltning AB. Kundtjänst/ Felanmälan, dygnet runt:

  • Telefon: 0200-22 72 00
  • E-post: felanmalan@sbbnorden.se