Gränsdragningar

Senast ändrad: 02 januari 2023

Ansvaret mellan husägare och hyresgäst regleras med utgångspunkt i lagstiftningen- jordabalken. Som komplettering till lagen finns det normalt en gränsdragningslista.

Gränsdragningar för lokaler:

En gränsdragningslista beskriver hyresgästens och fasighetsägarens ansvarsområden när det gäller reparation, underhåll och återanskaffning för en byggnad eller lokal.
Normalt underhåll av lokalerna är fastighetsägarens ansvar. Det skall finansieras inom ramen för befintlig hyra.

En hyresgäst har skyldighet att hålla rent i lokalerna och visa aktsamhet samt att snarast rapportera ev skador typ inströmmande vatten hål på avlopp eller liknande.

Observera att gränsdragningslistorna är generella och avvikelser kan förekomma i enskilda byggnader.

Gränsdragningslista per ort och hyresvärd: