Gränsdragningar

Senast ändrad: 16 februari 2024

Ansvaret mellan fastighetsägare och hyresgäst regleras med utgångspunkt i lagstiftningen- jordabalken. Som komplettering till lagen finns det normalt en gränsdragningslista.

Gränsdragningar för lokaler:

En gränsdragningslista beskriver hyresgästens och fasighetsägarens ansvarsområden när det gäller reparation, underhåll och återanskaffning för en byggnad eller lokal.
Normalt underhåll av lokalerna är fastighetsägarens ansvar. Det skall finansieras inom ramen för befintlig hyra.

En hyresgäst har skyldighet att hålla rent i lokalerna och visa aktsamhet samt att snarast rapportera ev skador typ inströmmande vatten hål på avlopp eller liknande.

För att ta del av gränsdragningslistor för respektive ort eller hyresvärd, kontakta avdelningen för infrastruktur, lokaler & projekt, enligt nedan: