Hoppa till huvudinnehåll

Boka lokaler

Här hittar du information och länkar för att boka gemensamma undervisningslokaler. Här finns även information om bokningsbara mötesrum. För bokning och information av laborationssalar i Uppsala, kontakta respektive intendentur. Undantag för bokning av MEKÖL.

Aktuell information

TimeEdit Preferences beställningsformulär uppdateras.

Preferences är den schemamodul i TimeEdit där lärare/motsvarande fyller i ett formulär för att boka undervisningslokaler till SLU:s kurser och för att studenterna ska kunna se sina scheman i TimeEdit. När Preferences togs i bruk visade det sig att det fanns mer att önska av systemets användarvänlighet. Nu har TimeEdit enligt beställarnas önskemål uppdaterat formuläret med syfte att förenkla, vilket gör att det kommer bli lättare att fylla i och mindre att bläddra sig igenom.

Nya formulär för alla huvudorter kommer finnas tillgängliga här på medarbetarwebben inför kommande bokningsperiod. För Alnarp som har fyra bokningsperioder (nästa deadline 15 januari), kommer formuläret för period 4 att publiceras tillsammans med instruktioner i början på januari.

Deadline för kursbokning

Alnarp: 15 januari – deadline för kursbokning av period 4 VT–23 (22 mars-4 juni)

Uppsala/Umeå: 15 maj – deadline för kursbokning HT-23.

Kursbokningar

Anvisningar att ta ställning till inför och efter lokalbokning av kurs och tentamen. Här finner du länkar till bokningssystem och mallar.

Boka institutionsägda lokaler via TimeEdit

Anställda och verksamma på vissa institutioner kan boka institutionsägda resurser (lokaler, utrustningar, m.m.) själva via TimeEdits modul för webbokningar, TE Reserve.

Boka rum via Outlook

Många gemensamma möterum bokas via Outlook. Använd dig av den möjligheten! Dina mötesdeltagare kan enkelt se var ni ska vara. Om du behöver ändra lokal så uppdateras kalenden hos alla kallade. 

Boka undervisningslokaler

Undervisningslokaler bokas via orternas lokalbokningsfunktion. På knapparna intill finns samtliga bokningsbara lokaler uppdelat på ort. Även information om priser och månadsdebitering visas här.

Riktlinjer för undervisningslokaler >>

Publicerad: 27 september 2022 - Sidansvarig: ssm-webb@slu.se
Loading…