Medarbetarwebben

Boka lokaler eller videokonferens

Här hittar du länkar och information om olika möjligheter att boka centrala lokaler inom SLU. Du kan bland annat boka undervisningslokaler, möteslokaler, videokonferenser samt lokaler för kurser. 

För övriga lokaler t ex hus exklusiva lokaler så som laborationssalar och information kring dessa, kontakta respektive hus intendentur. Undantag för bokning av MEKÖL.

Aktuell information

Kursansvariga ges möjlighet att för period 1 komplettera tidigare lokalbeställningar eller att lägga nya. Kontakta lokalbokningen skyndsamt så hanterar vi din förfrågan.

Kontaktuppgifter och länkar finner du intill i knappen ”Kontakter, länkar och formulär”

I slutet av midsommarveckan beräknar vi ha fått in korrigeringar och bokat klart för att kunna skicka ut bekräftelse på lokaler till berörda. Förfrågningar som kommer efter att bekräftelse skickats ut hanteras i inkommen ordning.

För att aktiviteter i gemensamma undervisningslokaler ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt är antal platser i lokalerna begränsade till ca 50% av normal kapacitet. Det gör att vi har betydligt färre lokaler att nyttja än normalt och därför behöver anvisningarna följas.

Instruktioner för ändring eller ny beställning

Period 2 2021

Period 2 innefattas av de nya anvisningar med reservation för eventuella lättnader som det finns förhoppning om att kunna meddela runt terminsstart HT 2021. Deadline för att göra schemabeställningar för period 2 är den 15 september.

Du kan läsa anvisningarna för HT2021 i sin helhet här.

Deadlines att skicka in förfrågningar till lokalbokningen 2021:

15/9: Bokning period 2 (2 nov - 16 jan 2022)
15/11: Information om vilket tidsspann som ska bokas då kommer senare.

Boka undervisningslokaler

Undervisningslokaler bokas via orternas lokalbokningsfunktion. På knapparna intill finns samtliga bokningsbara lokaler uppdelat på ort. Även information om priser och faktureringsrapporter visas här.

Riktlinjer för undervisningslokaler >>

Kursbokningar

Information om hur du bokar kurs och tentamen hittar du här.

Boka resurser via TimeEdit

Två institutioner och biblioteket kan boka vissa av sina resurser (fordon, lokaler, m.m.) själva via TimeEdit. På denna sida ser du hur du kan göra det.

Boka rum via Outlook

Många gemensamma möterum bokas via Outlook. Använd dig av den möjligheten! Dina mötesdeltagare kan enkelt se var ni ska vara. Om du behöver ändra lokal så uppdateras kalenden hos alla kallade. 

Varför boka videokonferensmöte?

  • Kostnadseffektivt - enbart lokalhyran debiteras.
  • Tidseffektivt - du slipper onödiga restider.
  • Miljösmart - minskat resande ger färre utsläpp.
Publicerad: 14 juni 2021 - Sidansvarig: ssm-webb@slu.se
Loading…